Viva zet zich in voor een vitaal en leefbaar Vierlingsbeek en Groeningen.
Viva zet zich in voor een vitaal en leefbaar Vierlingsbeek en Groeningen. Poster Viva.

Viva Vierlingsbeek-Groeningen: ‘Ook uw mening telt!’

Vierlingsbeek

Ook in Vierlingsbeek en Groeningen is de realiteit niet anders dan in andere dorpen. Er zijn steeds minder jongeren woonachtig omdat er geen betaalbare woningen beschikbaar zijn. De middengroep is groot, maar wordt steeds ouder. Er vertrekken en sterven meer mensen dan dat er komen wonen en geboren worden. Kortgezegd: de demografische gegevens laten zien dat de dorpen aan het ontgroenen en vergrijzen zijn. ‘En dat gaat in de toekomst problemen opleveren voor de leefbaarheid, denk aan voorzieningen als een basisschool, een supermarkt en het verenigingsleven’, zo melden de initiatiefnemers van het Viva Vierlingsbeek-Groeningen. 

Zijn onze dorpen nog toekomstbestendig en vitaal? Dat is kortgezegd de vraag waarover beide dorpsraden en een groot aantal mensen uit beide dorpen zich sinds een aantal maanden buigt. In de afgelopen maanden zijn alle verenigingen, maatschappelijke organisaties en talloze niet aan een vereniging verbonden mensen op de één of andere wijze bij dit proces betrokken. Deze mensen hebben zich verzameld onder de naam Viva.

‘Viva  is geen afkorting, maar staat voor leven. Want daar gaat het om. Wat is er nodig om als Vierlingsbeek en Groeningen vitaal en toekomstbestendig te blijven, zodat mensen zich er graag willen vestigen en wonen? Oók in de toekomst. Als kleine kernen moeten we zorgen dat de leefbaarheid en toekomst voor ons dorp gegarandeerd is. De gemeente vraagt naar bevolkingsinitiatieven waarin we onze wensen aangeven, onderbouwd en wel. Deze geboden kans moeten we aangrijpen. De bedoeling van het Viva-project is dan ook om te komen tot een nieuw, praktisch breedgedragen dorpsplan, met daarin de onderwerpen die het meest urgent zijn, zoals wonen, sport, cultuur, ondernemen, gezondheid en zorg, onderwijs en opvang, mobiliteit en als overkoepelend domein: de leefbaarheid. Hierbij is het van belang dat iedereen zich laat horen. Ook uw mening telt!’, zo melden de initiatiefnemers aan onze redactie.

De verschillende domeingroepen hebben enquêtes uitgezet die nog tot eind november ingevuld kunnen worden. Vraag ernaar bij de kartrekkers van de domeingroepen of kijk voor meer informatie op de website www.viva-vierlingsbeek-groeningen.nl

Wonen: Joke Abbering, e-mail jokeabbring@wonenvierlingsbeek.nl
Sport en Cultuur, Piet Verbeeten, e-mail pverbeeten@plusverbeeten.nl
Ondernemen, Janneke Langen, e-mail janneke@pointwood.nl
Gezondheid en zorg, Margriet Verheijen, e-mail geertenmargriet@ziggo.nl
Onderwijs en opvang , Henny Cremers, e-mail h.cremers@skov-onderwijs.nl
Mobiliteit en leefbaarheid, Janneke Langen, e-mail janneke@pointwood.nl