Sport is een van de domeinen van het dorpsinitiatief Viva Vierlingsbeek-Groeningen.
Sport is een van de domeinen van het dorpsinitiatief Viva Vierlingsbeek-Groeningen. Foto: depositphotos

Domein sport Viva Vierlingsbeek-Groeningen ook van start

Sport

Ook het domein sport van Viva Vierlingsbeek-Groeningen is van start gegaan.

‘Alle domeinen van Viva Vierlingsbeek-Groeningen zijn volop aan de slag om de leefbaarheid in onze dorpen te handhaven en waar mogelijk verder uit te bouwen. Dit doen zij binnen hun eigen domein en tegelijkertijd zoeken ze de verbinding met andere domeinen’, zo melden de initiatiefnemers in een mail aan onze redactie. ‘Als initiatiefgroep Viva Vierlingsbeek-Groeningen krijgen wij vaak opmerkingen en zelfs verwijten over het tegenhouden van de ontwikkelingen voor een gemeenschapshuis in Vierlingsbeek. Maar niets is minder waar. Wij willen, door met elkaar samen aan de slag te gaan, een breed gedragen dorpenvisie neerleggen, waarmee we de toekomst van onze dorpen voor de komende decennia kunnen handhaven en blijven waarborgen. In die visie speelt niet alléén een gemeenschapshuis een rol. De continuïteit van verenigingen en instanties en het handhaven van voorzieningen op het gebied van ondernemen, zorg, onderwijs, opvang, woningbouw en vervoer zijn van wezenlijk belang voor de toekomst van onze dorpen. Een gemeenschapshuis is daar een onderdeel van. Voor verdere groei en doorstroming is de ontwikkeling van woningbouw een pre. Het dorpsontwikkelingsplan is in januari gereed en dan zullen we dit met u gaan delen’,

De domeinen, bestaande uit inwoners van Vierlingsbeek en Groeningen, zijn bezig om de kansen en bedreigingen van de dorpen in beeld te brengen. ‘Dit verwerken we in een dorpenvisie. Vervolgens wordt er een actieplan opgesteld zodat we met de plannen ook echt aan de slag kunnen gaan. De volgende domeinen zijn actief: wonen, gezondheid en zorg, onderwijs en opvang, leefbaarheid, ondernemen, cultuur en sport  Alle domeinen roepen geïnteresseerden op om mee te denken en te bouwen aan onze gezamenlijke visie. Onlangs hebben Antwan Bouten, Sander Gooren en Richard van Daal besloten om samen de kar van het domein sport te gaan trekken’. 

De eerste bijeenkomst van het domein sport vindt plaats op donderdag 10 november om 20.00 uur in het sportcafé van Vitaliteitscentrum Brabant aan het Vrijthof in Vierlingsbeek. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen, zo meldt de initiatiefgroep Viva Vierlingsbeek-Groeningen, bestaande uit Henny Cremers, Bas van Treek, Noël Deryckere en Piet Verbeeten. 

Voor informatie kan iedereen bij bovenstaande personen terecht of op Viva Vierlingsbeek en Groeningen – Bruisende kernen nu en in de toekomst! (viva-vierlingsbeek-groeningen.nl)