‘Aan welke woonruimte is behoefte?’  Dat wil de Viva-werkgroep Wonen graag weten.
‘Aan welke woonruimte is behoefte?’ Dat wil de Viva-werkgroep Wonen graag weten. Foto: Pixabay

Hoe wil jij wonen? Peiling woonbehoefte

Vierlingsbeek

In Nederland is een tekort aan woonruimte. Dat is in Vierlingsbeek en Groeningen niet anders. Daarbij spelen de zorgwekkende demografische cijfers ook een rol in Vierlingsbeek-Groeningen.

Om het tij te keren en de diverse uitdagingen waar de dorpen voor staan te onderzoeken en aan te pakken, zijn er onder de werknaam Viva allerlei werkgroepen opgezet. Hiermee willen de initiatiefnemers zo veel mogelijk mensen uit diverse domeinen bij elkaar krijgen. Daarbij willen ze inwoners van de dorpen overtuigen van de noodzaak dat er iets moet gebeuren om de leefbaarheid in Vierlingsbeek en omstreken te garanderen voor nu en de toekomst. Dat onder het motto ‘van krimp naar groei’.

De wens is om als Viva een dorpsplan gefaseerd te ontwikkelen, waarbij onder andere wordt ingezet op het onderdeel wonen. Dit omdat wonen een belangrijke voorwaarde is om Vierlingsbeek-Groeningen vitaal en toekomstbestendig te houden.

In de werkgroep Wonen zitten kenners van de woningmarkt (afgevaardigden woningcorporatie, makelaars, projectontwikkelaar) en (toekomstige) inwoners van Vierlingsbeek-Groeningen in diverse leeftijdscategorieën. De werkgroep heeft als doel om de ontwikkeling van woonruimte in Vierlingsbeek en Groeningen te versnellen. Ze maken hierin goede stappen. In overleg met de gemeente, investeerders en inwoners ontwikkelen ze concrete en realistische plannen die binnen afzienbare tijd gestart kunnen worden. Natuurlijk hebben trajecten van plan- en bouwontwikkeling hun tijd nodig, maar ze hebben echt goede hoop dat ze vaart kunnen maken.

De vraag die nu bij de werkgroep leeft is: ‘Aan welke woonruimte is behoefte?’ Om die vraag te beantwoorden, is het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen hun woonwensen delen. De werkgroepleden horen graag ieders persoonlijke kijk hierop, van jong tot oud, woningbezitter of niet, huurder of koper, inwoner van Vierlingsbeek-Groeningen of elders.

Daarvoor hebben ze een enquête opgesteld met het verzoek om die in te vullen. Ook via de website vierlingsbeek-groeningen.nl kan de enquête worden ingevuld. De vragenlijst kan op verzoek ook gemaild worden. Leden van de groep zijn onder andere Jet Verbeeten, Roy Moeskops, Noah Baltussen, Milou van den Boogaard, Cas Jost en Koen Verstegen. De werkgroep is te bereiken via e-mail: woonbehoefte@hotmail.com.

De enquête is ook in te vullen via bijgaande link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaq46Pr4pBYPvKcLiazrWyY_doubJJP0mf8YVUhDVGppucIw/viewform?usp=sf_link