B en W: 'Nieuwbouw basisschool Laurentiushof over circa 10 jaar op de planning'.
B en W: 'Nieuwbouw basisschool Laurentiushof over circa 10 jaar op de planning'. Persfoto

B en W over besluit MFA: niet wachten op dorpsplan Viva

Vierlingsbeek

Het college van B en W wil met de locatiekeuze voor de multifunctionele accommodatie (MFA)  niet wachten op het nieuwe, praktische dorpsplan dat momenteel in Vierlingsbeek en Groeningen onder de vlag Viva Vierlingsbeek-Groeningen wordt uitgewerkt en als integraal advies aan het eind van het jaar wordt gepresenteerd. Dat schrijven burgemeester en wethouders naar aanleiding van vragen die het Vierlingsbeekse raadslid Marc Oudenhoven (Liberaal LVC) onlangs stelde over het onderzoek naar de beste locatie voor het dorpshuis in Vierlingsbeek. 

Apart van dit MFA-locatie-onderzoek is dit voorjaar in Vierlingsbeek en Groeningen een werkgroep gestart onder de naam Viva. Inwoners zijn al enkele maanden, gezamenlijk en in groepen, met elkaar in gesprek binnen en over de domeinen sport, ondernemen, cultuur, gezondheid en zorg, wonen onderwijs en opvang en mobiliteit. Met één overkoepelend domein: leefbaarheid. Dit initiatief is onlangs ook gepresenteerd aan wethouder De Bruin. In juli 2022 worden de eerste conclusies hiervan gedeeld, waarna in december de eindversie wordt gedeeld. Maar dat is, als het aan B en W ligt, te laat voor het besluit over de locatiekeuze voor de MFA.

‘Er zijn de afgelopen jaren reeds veel visies en rapporten opgesteld voor de MFA-ontwikkeling te Vierlingsbeek. Het huidig traject loopt vanaf 2018. Daarvoor is er reeds een traject geweest in 2014. Een nieuwe integratie van een toekomstbestendige MFA en het Viva-initiatief leidt tot nieuwe vertraging over uitsluitsel en uitvoering van maatregelen voor een gemeenschapsvoorziening’, zo antwoordt het college op een van de vragen van Oudenhoven. 

Het college is ook op de hoogte van de wens van het schoolbestuur SKOV om – indien het tot een MFA-ontwikkeling in de Laurentiuskerk komt – aan te sluiten op deze ontwikkeling met vervangende nieuwbouw voor de Laurentiushofschool. ‘Het schoolbestuur heeft deze wens geuit in het lopende traject van het Integraal HuisvestingsPlan (IHP) onderwijs gemeente Land van Cuijk. Evenwel moet worden vastgesteld dat vervangende nieuwbouw van de school, vanuit de beoordeling van het gebouw in het IHP-traject, ingeschaald is in de categorie 5-10 jaar. Hierin is de Laurentiushofschool als laatste school in deze categorie (op volgorde van prioriteit) aan de beurt. Dat wil zeggen, dat vervanging over circa 10 jaar op de planning staat’, zo melden het college van B en W, dat onlangs het besluit nam om voor uitbreiding, renovatie en verduurzaming van gemeenschapshuis Joffershof 670.000 euro uit te trekken.

Het voorstel van het college van B en W wordt in de gemeenteraadsvergadering van donderdag 29 september 2022 besproken.

Klik voor de totale beantwoording van de vragen van Marc Oudenhoven over het locatie-onderzoek MFA op onderstaande link:
2022-RIB-116 Beantwoording schriftelijke vragen Liberaal LVC MFA Vierlingsbeek (2022-V-57) LvC - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl).

Zie ook eerder bericht:
B en W: 670.000 euro voor MFA Joffershof - Al het nieuws uit Groeningen en Vierlingsbeek (ilovevierlingsbeekgroeningen.nl)