Gemeenteraad Boxmeer: krediet van 2,2 miljoen euro voor realisatie MFA in Vierlingsbeek.
Gemeenteraad Boxmeer: krediet van 2,2 miljoen euro voor realisatie MFA in Vierlingsbeek. Foto: Persfoto

Ruim 2,2 miljoen euro beschikbaar voor MFA Vierlingsbeek

Vierlingsbeek

Door het beschikbaar stellen van een krediet van 2.207.959 euro stak de gemeenteraad van Boxmeer donderdagavond Vierlingsbeek en Groeningen alsnog een handje toe om tot een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) te kunnen komen. Dat gebeurde tijdens de laatste vergadering van de Boxmeerse raad in zijn bestaan. De nieuwe gemeenteraad van het Land van Cuijk, die vanaf 1 januari in functie, beslist uiteindelijk of dat geld (en hoeveel) ook daadwerkelijk aan een Vierlingsbeekse multifunctionele dorpsaccommodatie besteed mag worden.

Maar het heeft er alle schijn van dat dat geen probleem is. CDA, Team Lokaal en Liberaal Land van Cuijk waren de partijen die het initiatief namen om die 2.207.959 euro exclusief te bestemmen voor MFA Vierlingsbeek. Juist die drie partijen vormen in de nieuwe gemeente Land van Cuijk dik een absolute meerderheid.

Via een amendement, een aanpassing van een raadsbesluit, werd dat geld in een apart potje gestopt met het opschrift MFA Vierlingsbeek. Dat besluit behelsde de tweede algemene begrotingsbijstelling 2021. Uit de cijfers in die begroting bleek dat binnen het Sociaal Domein een reserve was opgebouwd van ruim 2,2 miljoen euro. Die overschotten waren zichtbaar bij de Wmo Jeugd en Participatie. Omdat dat geld niet meer binnen die werkvelden hoeft te worden ingezet, kan dat anders worden besteed. Daar leefbaarheid ook onder het Sociaal Domein valt, vatten CDA, Team Lokaal en Liberaal Land van Cuijk het plan op om dat geld te oormerken voor het MFA Vierlingsbeek. Een ruime raadsmeerderheid (19 tegen 1) vond dat een goed plan. Alleen Han Welbers uit Overloon (PK) vond van van niet. “Het zijn Wmo-gelden”, stelde Welbers. “Het is onverteerbaar dat dat geld nu vastgelegd wordt in stenen. Eerder wilde het CDA nog een miljoen investeren, nu bijna 2,5 miljoen. Wat deed het CDA het licht zien?” 

Het Vierlingsbeekse raadslid Marc Oudenhoven ontplofte bij de woorden van Welbers. “Wilt u wel een nieuw MFA in Vierlingsbeek?”, beet hij Welbers toe. ”Wees eerlijk en zeg: ‘ik gun Vierlingsbeek geen MFA’.” Welbers: “Dat doe ik wel, maar wel onder de goede voorwaarden.” 

Ook Thomas van der Meer (D66) en Johan Koelman (SP) uitten hun twijfels over het amendement. Team Lokaal-Wethouder Willy Hendriks vond dat het Wmo-overschot in Vierlingsbeek een goede bestemming kan krijgen. “Heel belangrijk zal zijn dat de begroting en exploitatie sluitend zijn”, gaf wethouder Willy Hendriks alvast een schot voor de boeg met het oog de besluitvorming door de nieuwe Land van Cuijkse gemeenteraad. “Met dit amendement willen we aangeven dat we de inwoners van Vierlingsbeek steunen in hun zoektocht naar een nieuw MFA. Dit moet ze stimuleren tot een eensluidend advies.” Over hoe die reserve kon ontstaan in een domein waar zoveel geld in omgaat en nodig is, gaf Hendriks een toelichting. “We hebben weinig mensen in de bijstand, wat een overschot opleverde. Ook in de jeugdzorg, waarvoor we extra geld kregen, bleef wat geld over.” 

Dat de nieuwe raad het Boxmeerse besluit zal overrulen, is niet de verwachting. “We geven de nieuwe raad mee dat het geld er is”, zei Frans van der Zande, fractievoorzitter van Team Lokaal. “Ook om de nieuwe raadsleden hiermee te helpen. Zodat ze er goed en met verstand ernaar kunnen kijken.”  Koelman vond het een amendement om des keizers baard. “Dit hoeven we zo niet te doen. De drie indieners hebben al een meerderheid in de nieuwe raad.” 

Wanneer die nieuwe Land van Cuijkse raad zich buigt over het agendapunt MFA Vierlingsbeek, is nog niet bekend. Eerst zal Vierlingsbeek met een sluitende begroting en exploitatie op de proppen moeten komen. Daarbij moeten in het dorp de neuzen dezelfde kant op moeten staan, om aanspraak te kunnen maken op de pot met geld. Want nog altijd zijn er inwoners die het MFA in Joffershof willen laten landen, anderen willen de kerk daarvoor inrichten. 

Projectmanagementbureau HEVO uit ’s-Hertogenbosch is door de gemeente Boxmeer is gevraagd om duidelijkheid te gaan brengen in de Vierlingsbeekse twist. Dat bureau heeft inmiddels de eerste gesprekken gevoerd met met afvaardigingen van gemeenschapshuis Joffershof en het MFA-kernteam, de twee partijen die lijnrecht tegenover elkaar staan. Afgesproken is dat het bureau ‘op nul’ begint om de juiste informatie op te kunnen halen. 

Fons van Mil uit Overloon (Team Lokaal) zette donderdagavond bij dat onderzoek wat vraagtekens. “Ik zie dat al het werk wat al in Vierlingsbeek is gedaan, helemaal opnieuw wordt gedaan. Dat is overbodig. Het moet immers uit de kern van Vierlingsbeek komen, daar moet het over gaan.” Wat kan er nog meer uitkomen dan Joffershof of de kerk, vroeg Van Mil zich af. “Om snelheid te maken moet je je richten op het programma van eisen, op de exploitatiekosten, andere stappen kun je overslaan, alles opnieuw is te veel van het goed.”

Wethouder Hendriks onderschreef het betoog van Van Mil niet. “Om alle schijn te voorkomen beginnen we vooraan. Er zijn inderdaad al rapporten verschenen, maar daar wordt verschillend over gedacht. Daarom moet er een nieuw programma van eisen komen.” Van Mil was ook bang dat er andere locaties dan Joffershof of de kerk via HEVO aan bod kunnen komen “In de opdracht aan HEVO staat niet dat dat niet kan.” Dan passen we dat aan, zei Hendriks. “Het gaat alleen om Joffershof en de kerk.” 

De bedoeling is dat het adviesrapport MFA Vierlingsbeek medio maart 2022 wordt opgeleverd.

Lees ook:
Radiostilte rondom MFA Vierlingsbeek Al het nieuws uit Groeningen en Vierlingsbeek (ilovevierlingsbeekgroeningen.nl)