De werkgroep 4 mei van Dorpsraad Vierlingsbeek wil het verenigingsleven in Vierlingsbeek in beeld brengen.
De werkgroep 4 mei van Dorpsraad Vierlingsbeek wil het verenigingsleven in Vierlingsbeek in beeld brengen. Foto: Persfoto

‘Verleden, heden en toekomst verenigingsleven Vierlingsbeek in beeld en geluid’

Vierlingsbeek

De werkgroep 4 mei van Dorpsraad Vierlingsbeek is aan het bekijken of ze een project kan opzetten onder de titel ‘Verleden, heden en toekomst verenigingsleven Vierlingsbeek in beeld en geluid’.

Het dorp Vierlingsbeek kent een rijk verenigingsleven, zo meldt voorzitter Wim Verhofstad namens de werkgroep in een schrijven aan de plaatselijke dorpsraad. ‘We gaan onderzoeken of we dit nader kunnen gaan uitbeelden/uitwerken. Bij een positieve uitkomst willen we vervolgens tot uitvoering van bovenstaand project overgaan. Met audiovisuele middelen zouden we, door de dialoog op te zoeken met de diverse verenigingen, het verleden, heden en de toekomst van de vereniging in kaart willen brengen. Elke vereniging op zijn geheel eigen wijze, die het beste bij haar past’. 

De bedoeling is dat de vereniging zich In een soort clip (beperkt van duur en de essentie weergevend) presenteert, legt Verhofstad uit.  ’Door de clips achter elkaar te zetten ontstaat er een bonte verzameling van het rijke verenigingsleven van Vierlingsbeek. Dat, wat we hopen, niet alleen waardevol zal zijn voor de vereniging zelf, maar ook (cultureel-, historisch-, sociaal gebied) voor onze gemeenschap nu en in de toekomst. De clips zouden voor 4 mei 2023 gereed moeten zijn. Voor dit project zijn we aan het kijken of we dit middels een stage/afstudeeropdracht kunnen gaan realiseren. Wij zouden graag in contact komen met docenten die dergelijke stage/afstudeerprojecten begeleiden om gezamenlijk te kijken of en zo ja hoe dit verder inhoud te geven is’. 

Mensen die interesse hebben, of meer informatie over dit project willen, kunnen hiervoor contact opnemen met Wim Verhofstad via e-mail: wverhofstad@xs4all.nl.