Geconcentreerd trommelen tijdens gildeworkshop in Groeningen.
Geconcentreerd trommelen tijdens gildeworkshop in Groeningen. Foto: eigen foto

Geslaagde workshop trommelen en vendelen voor jeugd

Groeningen

Het St. Anthonius-  & St. Nicolaasgilde Groeningen zette op zaterdag 5 november een activiteit voor de kleinste jeugd van het gilde op touw. ‘Zoals al eerder geschreven hadden we met de gildedagen hele kleine jeugd als zilverdragers in de leeftijd van 5 tot 11 jaar, waardoor we een ereprijs en een publieksprijs in de wacht sleepten. Dit is een groep kinderen die allemaal erg enthousiast zijn om (in de toekomst) bij het gilde iets te mogen gaan doen’, zo meldt het gilde aan onze redactie.

 ’Door een leuke middag voor hen te organiseren wilden we hen bedanken voor hun inzet tijdens de gildedagen’, zo vervolgt het gilde zijn bericht. ‘Maar wat nog belangrijker is, om ze nu al zelf te laten ervaren wat trommelen en vendelen is. En misschien vinden ze het zo leuk, dat ze al kunnen beginnen, al zijn ze nog erg jong. Daarom hebben we die middag ‘workshops’ georganiseerd onder leiding van ervaren instructeurs. Maar liefst veertien kinderen hebben hieraan deelgenomen. De groep werd gesplitst qua leeftijd in twee groepen, waarna de eerste groep ging trommelen en de tweede groep ging vendelen. Hierna was er een korte pauze met wat lekkers en vond er een wisseling van groepen plaats, waardoor de tweede groep ging trommelen en de eeeste groep ging vendelen’. 


Workshop vendeleren op het gildeterrein in Groeningen. 

Bij het trommelen werden wat basisoefeningen geleerd en werd er op leuke (kinder)liedjes getrommeld op grote blauwe emmers. Ook bij het vendelen werden wat basisoefeningen geleerd van het zwaaien met een vaandel en werd er geoefend met marcheren op een mars die door een aantal drumbandleden gespeeld werd.  Aan het einde van de middag was er door de kinderen een optreden voor de ouders en andere aanwezigen, waarbij de groepjes ieder twee liedjes mochten spelen op de ‘blauwe trommen’. Ook werd door ieder trommelgroepje samen met het vendeliergroepje een trom-/en vendelhulde aan de aanwezigen gebracht, op de achtergrond muzikaal begeleid door een aantal drumbandleden.

‘Alle kinderen waren erg enthousiast over zowel het trommelen als het vendelen. De middag werd afgesloten met het eten van heerlijke frietjes met een snack. Enkele weken geleden was er bij twee andere kinderen ook interesse om te gaan trommen en vendelen. Daarom zijn we onlangs gestart met individuele trommellessen op donderdag en vendellessen op zondagochtend. Ook zij hebben meegedaan aan beide workshops. Mocht er nog iemand zijn die ook wil starten met de opleiding tot tamboer of vendelier, neem dan contact met ons op’, zo besluit het Groeningse gilde. 

Voor de contactgegevens kijk op de website www.gildegroeningen.nl van het St. Anthonius & St. Nicolaasgilde Groeningen.