Koning Jos Vloet  en jeugdkoningin Silke Ebben.
Koning Jos Vloet en jeugdkoningin Silke Ebben. Foto: Marie-José Theunissen

Nieuwe koning en jeugdkoningin gilde Groeningen

Groeningen

Daags voor Pinksteren vond ook dit jaar het koningschieten van het St. Anthonius en St. Nicolaasgilde Groeningen plaats.

Pinsterzaterdag 4 juni begon al vroeg voor het plaatselijke gilde. Om 7.00 uur in de ochtend werd Groeningen gewekt door de drumband. Tijdens deze rondgang door het dorp werd de drumband uitgenodigd voor een ontbijt bij Hilde Vloet, die op dat moment nog koningin van het plaatselijke gilde was. 

Aan het einde van de middag vertrok het gilde naar het oude schietterrein bij het veldkapelletje aan de Voortweg om enkele schoten te lossen op een houten vogel. Traditiegetrouw moet er op het oude schietterrein jaarlijks een schot gelost worden. Helaas kwam daar de vogel iets te vroeg naar beneden, zonder ook maar één schot gelost te hebben. Het was hierdoor niet mogelijk om alle gildeleden een schot te laten lossen, wat eigenlijk gebruikelijk is. Het ene schot werd gelost door Hilde Vloet. Zij nam de taken van koning Maik Vloet waar, die door ziekte helaas niet aanwezig kon zijn. Hierna trok het gilde naar het gildeterrein De Lemse Kuul voor de start van het koningschieten.

Na het lossen van vijf herenscheuten door de koningin, beschermvrouwe, keizer van verdienste, ere-hoofdman en hoofdman én exact driehonderd schoten door de acht deelnemende gildebroeders én (voor de eerste keer) gildezusters was de strijd gestreden. Uiteindelijk wist Jos Vloet de houten vogel eraf te schieten. Hiermee schoot hij zichzelf tot koning van het gilde voor het seizoen 2022-2023. Ook barstte de strijd los tussen vier jeugdleden. Jeugdkoningin werd, na 49 schoten, Silke Ebben. Zij vervult het komende jaar haar rol als jeugdkoningin. 

Tevens was er dit jaar weer het onderdeel voor het publiek. Het schieten op de ‘publieksvogel’ werd dit jaar gewonnen door Nel Versteegen. Zij wist de klos met het 62e schot naar beneden te halen. Het gilde stelde zich weer op, het hoofdvaandel werd op de grond gelegd en de nieuwe koning, jeugdkoningin en beschermvrouwe hadden de eer om over het vaandel in te treden in het gilde.

Hierna trok het gilde langs de kapel voor het lossen van enkele schoten ten teken dat de nieuwe koning bekend is. Daarna ging het gezelschap naar De Zandpoort voor een trom- en vendelhulde, met aansluitend het teren en een gezellig samenzijn. Dat was bovendien het einde van een zonnige en warme dag vol met gildeactiviteiten.

Pinksterzondag 5 juni startte voor het gilde met wederom een reveille door het dorp. Die dag kreeg de drumband een ontbijt van zowel Silke als van Jos, de nieuwe jeugdkoningin en koning. Tijdens de heilige openluchtmis op het grasveld bij de kapel werden de jubilarissen van het gilde vervolgens in het zonnetje gezet. De openluchtmis werd geleid door gildepriester Ruud Willemsen. Tijdens deze mis werden, zoals gebruikelijk, ook de intenties voorgelezen. Het Groenings koor verzorgde de zang tijdens de mis.

Vanwege de fikse regen werd het avondprogramma aangepast.  De koningin en jeugdkoning werden dit jaar niet thuis ingehaald door het voltallige gilde, maar door het gildebestuur per auto opgehaald en naar De Zandpoort gebracht. Hier stond binnen een erehaag voor hen klaar. De trom- en vendelhulde werden eveneens binnen gegeven. Daarna startten de receptie en het koninginnebal. 

Tijdens het koninginnebal werden de jubilarissen gehuldigd en ontvingen zij hun zilveren jubileumschildje. Dit waren Harm Thijssen, Sjef Versteegen en Jan de Vos. Hans Gerrits en Huub Huibers waren al eerder jubilaris, maar door de pandemie was hun huldiging uitgesteld naar deze avond. Maik Vloet neemt op een later tijdstip zijn schildje in ontvangst. Tijdens deze avond werden ook de nieuwe gildtmeesters bekendgemaakt. Tinie Martens gaat voor twee jaar deze taak vervullen en Erwin Vousten neemt deze rol voor een jaar op zich.  Gildtmeesters zijn onder meer verantwoordelijk voor het (konings)zilver en zij mogen deelnemen aan de bestuursvergaderingen.

Huldiging jubilarissen.
Intrede over het vaandel in het gilde.