Henny Cremers: "Eerst moet er een integrale visie liggen om te kunnen bepalen waar het MFA aan moet voldoen."
Henny Cremers: "Eerst moet er een integrale visie liggen om te kunnen bepalen waar het MFA aan moet voldoen." Persfoto

Besluit MFC Vierlingbeek verschuift naar volgend jaar

Vierlingsbeek

Over het voorstel van B en W van het Land van Cuijk om de nieuwe multifunctionele dorpsaccommodatie (MFA) in gemeenschapshuis Joffershof onder te brengen, neemt de gemeenteraad op donderdag 29 september geen besluit. Zoals het er nu voor staat wordt het collegevoorstel bij aanvang van die raadsvergadering van de agenda gehaald. Niet alleen Vierlingsbeek is verdeeld over de locatie waar het MFA moet komen, dat was donderdagavond ook bij de commissie Inwoners het geval. Er moet eerst meer helderheid rondom het plan komen. Een meerderheid van de fracties wil wachten op de uitkomsten van het dorpsontwikkelingsplan (DOP), dat in de maak is. 

Door Henk Baltussen

Alleen de Overloonse commissieleden Fons van Mil van Team Lokaal en Han Welbers (GroenLinks/PvdA) waren glashelder. Zij steunden het collegevoorstel om 670.000 euro uit te trekken om het gebouw van Joffershof te renoveren en te verduurzamen. Het plan om het dorpshuis in de Laurentiuskerk te laten landen zou daarmee van tafel zijn. Juist voor die laatste variant is veel steun in het dorp. Er zitten echter twee ‘maartjes’ aan dat plan: het laat een exploitatietekort te zien dat onoverbrugbaar lijkt en de renovatiekosten van de kerk voor een volwaardig en duurzaam MFA lopen de spuigaten uit. Daarvoor zou ruim 3,5 miljoen moeten worden uitgetrokken, exclusief de aankoopkosten van het gebouw. 

Bureau HEVO onderzocht op verzoek van de raad de mogelijke MFC-varianten in Vierlingsbeek. Eigenlijk was er niet een geschikt. Toch destilleerde het college er een voorstel uit. 

Lisette Verploegen, voorzitter Stichting Leefbaarheid Vierlingsbeek en Groeningen en lid van Kerngroep MFA (in oprichting), sprak voor aanvang van het commissieoverleg de leden toe. Zij liet weten het collegevoorstel niet besluitwaardig te vinden. “534 inwoners hebben in een petitie aangegeven voor een MFA in de kerk te zijn. Omwonenden van Joffershof geven aan uitbreiding niet te zien zitten vanwege de te verwachten overlast. Daarbij heeft Vierlingsbeek na het sluiten van Concordia geen grote zaal meer.”  Verploegen zei dat de kerk alle mogelijkheden in huis heeft voor een volwaardig MFA. “Nu met dit voorstel akkoord gaan, is een grote historische fout.”

De tweede inspreker was Henny Cremers uit Vierlingbeek. Hij sprak in namens de werkgroep Viva, die een DOP opstelt. Een DOP heeft als doel om de leefbaarheid in een dorp in stand te houden. Daarbij worden alle facetten onder de loep genomen: sport, ondernemen, cultuur, gezondheid en zorg, wonen onderwijs en opvang en mobiliteit. In juli liet het college van B en W weten niet op de uitkomsten van de Vierlingsbeekse DOP te willen wachten met het oog op het besluit over een nieuw dorpshuis. 

Cremers gaf in zijn betoog aan dat onverstandig te vinden. “Eerst moet er een integrale visie liggen om te kunnen bepalen waar het MFA aan moet voldoen. Hier zijn 750 inwoners bij betrokken. Let wel, Viva neemt geen standpunt in waar het MFA moet komen. We willen de MFA-discussie in goede banen leiden en stimuleren de dialoog. Dat wordt breed gedragen. Ik heb er vertrouwen dat we er als dorp uit gaan komen. Daarom moet dit besluit worden uitgesteld tot januari 2023. Weer uitstel dus? Ja, weer uitstel. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.” 

Of het aan de insprekers lag, is moeilijk te zeggen. Maar de commissieleden gaven aan grote twijfels bij het collegevoorstel te hebben. Alleen de meeste leden uit de voormalige gemeente Boxmeer, die al langer met dit MFA-bijltje hakten, namen standpunten in. 

Astrid Bannink (LPG) vond het te ingewikkeld om er een verstandig besluit over te kunnen nemen. Marianne Akkermans (FvD) vond Joffersshof een gebouw zonder uitstraling, en gaf aan er langer over na te willen denken. Liesbeth van Heeswijk (Liberaal LvC) ging ook voor uitstellen. “We gaan te snel. Inwoners zetten hier zelf de schouders onder, wat wil je nog meer?  Nu al besluiten is onverstandig.” 

Team Lokaal (TL) en Groen/Links (GL) omarmden het voorstel. “Als we dit voor alle kermen zo gaan doen, wordt het onbetaalbaar”, stelde Van Mil (TL). “Dan zijn we opgeteld 120 miljoen euro kwijt.” Van Mil hamerde erop dat de investeringslast van 3.628.000 euro (exclusief aankoop kerk) ruimschoots de voorwaarde overschrijdt die de voormalige raad van Boxmeer destijds stelde. Ook het structureel exploitatietekort is Van Mil een doorn in het oog. Welbers (GL) kon zich in het betoog van Van Mil vinden. “We moeten eerlijk zijn tegenover de inwoners van Vierlingsbeek. Dit speelt al jaren en er is eigenlijk niets veranderd. Welke inzichten komen er dat de kerk wel exploitabel is, wat verandert er? En de inwoners zijn al geraadpleegd.” 

Joeri Nuijens (VVD) was helder: “Stel het besluit uit. We hebben maatwerk nodig. In Grave is een MFA dat niet functioneert. Dat beeld heb ik ook bij Joffershof.” Mark van den Heuvel (D66) had er niet veel woorden voor nodig om te zeggen dat het voorstel er niet op deze manier doorheen mag worden gedrukt. “Wacht het DOP af.” 

De grootste partij van het Land van Cuijk, het CDA, had meer woorden nodig om uitstel te bedingen. “Dat er geen breed gedragen voorstel is gekomen, maakt het heel lastig om er een besluit over te nemen”, vond commissielid Lian Nabuurs. Maar Joffershof is nu wat kort door de bocht en geef Viva met het DOP een kans.”  Tussen de regels door werd duidelijk dat bij het CDA een lichte voorkeur uitgaat naar de kerk als MFA. “De kerk is een grote droom, maar hou het realistisch en beheersbaar”, zei Nabuurs. Welbers en Van Mil bespeurden dat en vroegen Nabuurs welke nieuwe inzichten de komende maanden nog naar boven kunnen komen. Nieuwe inzichten zag Nabuurs ook niet. “Maar wel een meer gedragen voorstel, dat besluitvorming makkelijker maakt”, herhaalde Nabuurs.

Partij-collega Twan Stiphout formuleerde het duidelijker: “Er is te groot gedroomd in Vierlingsbeek. Inderdaad is de kerk de mooiste locatie. Maar het kost wel veel meer geld. Er moet dus het een en ander worden overgedaan: soberder doch doelmatig. Daar zit het probleem. Hoe kan die droom worden aangepast? Voor ons is het daarom waard om nog eens goed te luisteren.”

Wethouder Willy Hendriks gaf aan dat het college gewoon een opdracht heeft uitgevoerd. “Laat duidelijk zijn dat de kerk het mooiste plan is, dat vinden de ambtenaren hier ook. Aan de andere kant kan kinderopvang Spring uit Joffershof en in de school worden ondergebracht. Zo komt er ruimte in Joffershof. Het college kreeg van de gemeente Boxmeer mee dat het onderzoek (van HEVO, red.) bindend is. Daar is naar gekeken, we trekken er niets doorheen.”

Met de vaststelling dat Team Lokaal (8 zetels) en Groen/Links (3) nu voor Joffershof pleiten, CDA (13) en Liberaal LvC (5) zweven (de vier grootste partijen), zijn de verhoudingen enigszins duidelijk. Het CDA heeft de sleutel in handen. Laten de christendemocraten de kerk vallen en sluiten ze bij Team Lokaal en Groen/Links/PvdA aan, dan wordt Joffershof opgepimpt tot dorpshuis. Kiezen ze voor de kerk, dan moet het gek lopen om met de resterende partijen (totaal 13 zetels) niet tot een meerderheid van negentien of meer zetels te komen.

Maar eerst wacht de politiek af wat de uitkomst is van het DOP van het dorpsinitiatief Viva, dat begin 2023 wordt verwacht. 

Hieronder de bijdrage en het standpunt van de SP: 

https://landvancuijk.sp.nl/nieuws/2022/09/mfa-vierlingsbeek-inspelen-op-toekomstplaatje