In de afgelopen jaren is bijna 250 hectare nieuwe natuur aangelegd in De Maasheggen.
In de afgelopen jaren is bijna 250 hectare nieuwe natuur aangelegd in De Maasheggen. Foto: Persfoto

Stuurgroep Maasheggen bezorgd over bezuinigingen provincie op natuurontwikkeling

Groeningen

De stuurgroep Unesco Maasheggen heeft in een brief haar zorgen uitgesproken over bezuinigingen die het provinciebestuur wil doorvoeren. 

Zo is er vanaf 1 januari 2023, in ieder geval voorlopig, geen geld meer voor nieuwe aanvragen voor de aanleg van natuur in het provinciale deel van Natuurnetwerlk Brabant. ‘Dat raakt direct aan de afspraken die wij samen met u hebben gemaakt over de ambitie en de strategie voor de realisatie van Natuurnetwerk Brabant en de overige groene doelen in De Maasheggen’, aldus de stuurgroep in de brief aan Gedeputeerde Staten. 

In de afgelopen jaren is, dankzij de inspanning van onder meer terreinbeheerders, gemeente, agrariërs en particulieren, bijna 250 hectare nieuwe natuur aangelegd in De Maasheggen. ‘Dat heeft geleid tot een enorme kwaliteitsimpuls voor dit kleinschalige landschap én tot versterking van de samenwerking tussen de partners’, aldus de stuurgroep. ‘Maar de totale ambitie in de Maasheggen is nog niet gerealiseerd. Er zitten nog enkele gaten in het netwerk, die we graag groen kleuren. Wij willen de natuurkerngebieden afronden door er natuur te ontwikkelen. We willen via groene verbindingen tussen de kerngebieden een lang lint vormen van zuid naar noord. Samen met alle partners zijn we van mening dat we nu door moeten pakken. Er zit ongelooflijk veel energie in het gebied en er liggen volop kansen voor de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant, waarbij ook samenhangende gebiedsdoelen worden opgepakt, zoals beekherstel, verkaveling, natuurinclusieve landbouw, Maasheggenherstel, recreatieve zonering, rivierverruimende maatregelen en natuurvriendelijke oevers langs de Maas’.  

Aan het einde van de brief geeft de stuurgroep aan graag met het provinciebestuur in gesprek te willen om ‘tot concrete afspraken te komen zodat we onze klus af kunnen maken’. De brief is nog niet beantwoord, zo meldt de stuurgroep in haar nieuwsbrief.