Column  Ron Koenen
Column Ron Koenen Foto: Cartoon Ted Lenssen

I have a dream

Column

Ik had afgelopen nacht een erg natte droom. Een urenlange hallucinatie over de toekomst van Vierlingsbeek. Wellicht komt het door de dialoogbijeenkomst waarvoor ik afgelopen maandag als lokale persmuskiet was uitgenodigd. In Joffershof zat een vijftiental dorpelingen van divers pluimage bijeen om met elkaar, voor de tweede keer, te brainstormen over de toekomst (‘naar een vitaal en toekomstbestendig Vierlingsbeek’) van het dorp.

Ik zal eerlijk tegen u zijn. Ook ik dacht: weer een meeting over het wel en wee in ons dorp, is dat wel nodig? Maar na het lezen van onder meer de cijfers over de rappe vergrijzing en ontgroening in ons dorp, wat natuurlijk gevolgen heeft voor het lokale maatschappelijk leven (onderwijs, verenigingen, bedrijfsleven, zorg, etc.), ben ook ik overstag: een breed door de samenleving gedragen, goed met cijfers, argumenten en locaties onderbouwde, panklare gemeentelijke toekomstvisie, onder het motto ‘alle neuzen dezelfde kant op’, is broodnodig om Vierlingsbeek op allerlei gebieden minimaal zo leefbaar, vitaal en aantrekkelijk te houden als dat het dorp nu is. Minimaal, eigenlijk willen we meer. Zeker op het gebied van woningbouw. 

Vandaar dat aan het eind van de vergadering de werknaam Viva (in de betekenis van ‘vol met leven’) Vierlingsbeek uit de hoge brainstormhoed werd getoverd. Een conceptnaam die waarschijnlijk wordt uitgebouwd naar de naam Viva Vierlingsbeek-Groeningen, als ook Groeningen onder het mom van ‘twee weten meer dan een’ in dit denk- en werkproces aansluit. Ik zou zeggen: waarom niet? Want in het dorp waar ook mijn roots liggen, mijn vader groeide er op, wonen ook voldoende mensen die hun eigen Groeningse parel aan de Maas een warm hart toedragen en zeker hun steentje willen bijdragen aan het ‘project’ Viva Vierlingsbeek-Groeningen. Of hoe het in de toekomst dan ook mag gaan heten... 

De toekomst. Wat die gaat brengen, staat natuurlijk in de sterren geschreven. Maar deels heb je die toekomst ook in eigen hand. Ook als dorp(en). Maar je moet ergens beginnen met dit verhaal. Dat moet groeien, dat je samen moet doen, dat je samen moet bedenken, uitwerken en met een positieve, enthousiaste blik vooruit in elkaar moet timmeren. En, heel belangrijk, het moet aan het eind van de rit natuurlijk klinken als een klok en met veel bombarie gepresenteerd worden. Dit is ons plan, gemeente Land van Cuijk. Ambitieus, maar haalbaar. Breed gedragen door en gemaakt door ons als bevolking. Hier willen we woningbouw, huur- en koop, voor jong en oud, daar hebben we ruimte gevonden voor zorgwoningen en, oh ja, bij sportpark Soetendaal willen we onze col de la Vierlingsbeek realiseren. Daarvoor hebben we ook de gelden en de partners. We presenteren het nu vol enthousiasme aan u in het kader van uw kleinekernendemocratie. Maak uw beloftes maar waar! 

De col de Vierlingsbeek? Sorry, ja, dat behoeft uitleg. Als sportfanaat meldde ik me maandag meteen aan voor de denktank/ werkgroep sport. En daarover ging ook mijn droom. Ik zag een woonwijk met prachtige, gelijkvloerse zorgwoningen voor senioren aan de Maas, met allemaal grijze zeventigers, de vijftigers van nu, die op een pleintje bij een bar (tja) samen jeu-de-boulen, midgetgolfen, fitnessen, padellen (minitennis), schilderen, puzzelen, voor hun kleinkinderen en elkaar zorgen, en eens in de week naar de rand van sportpark Soetendaal fietsen om daar in hun (te) strakke wieleroutfit een kilometerslange col, dé nieuwe toeristische attractie in de regio, op hun elektrische tweewieler te bedwingen. Natuurlijk kan er op die berg door jong en oud ook gewandeld, ge-atb’t, gerodeld en getokkeld worden. Daarna wordt er in een prachtig mfa in het hart van het dorp, ik kon de precieze plek in mijn droom niet zien, lekker worden nagetafeld en gebabbeld, om vervolgens bij Herberg Thijssen bij de nog altijd krasse Maarten het sportieve dagje uit te besluiten met een lekker speciaalbiertje, met om de hoek winkeltjes, bedrijvigheid en heel veel wieler- en dagjestoeristen. Vierlingsbeek als het nieuwe Valkenburg, maar dan aan de Maas!

Gelukkig was het maar een droom, merkte ik bij het ontwaken uit mijn dolle fantasiewereld. Want ik moet er niet aan denken dat Vierlingsbeek zo’n onrustig toeristenoord als Valkenburg wordt. Maar toch zit er wel een kern van waarheid in, want: de demografische en maatschappelijke ontwikkelingen en landelijke regelingen leggen, als we niks doen, in de toekomst een hypotheek op ons dorps-leven-verband in al zijn facetten. Hoe zwaar die lening wordt, dat bepalen wij. Inwoners, het is tijd voor actie. Het is tijd om de krachten te bundelen. Viva Vierlingsbeek, en Groeningen!

Het ‘project’ krijgt de komende tijd meer vorm en inhoud. Een websitepagina is in de maak. De kans bestaat dat u ook door een van de kartrekkers van de toekomstdialoog wordt benaderd om erover mee te denken en eraan mee te doen. De bedoeling is in ieder geval om op termijn alle inwoners van beide dorpen in deze gezamenlijke reis naar de toekomst mee te nemen.

Mensen die graag bij de werkgroep sport, in de breedste zin van het woord, willen aansluiten, kunnen zich onder de noemer ‘I have a dream’ melden via ron@koenenmediaencommunicatie.nl.

Hieronder twee grafieken die bovenstaande cijfermatig in beeld brengen. 


Grafiek ontgroening en vergrijzing inwoners (bron: presentatie dialoog toekomst Vierlingsbeek 11 april 2022)

Grafiek aantal leerlingen basisschool (bron: presentatie dialoog toekomst Vierlingsbeek 11 april 2022)