Waterschap Aa en Maas gaat de Sint Jansbeek  tussen Vierlingsbeek en de Maas bij Sambeek ontwikkelen tot een meer natuurlijke beek.
Waterschap Aa en Maas gaat de Sint Jansbeek tussen Vierlingsbeek en de Maas bij Sambeek ontwikkelen tot een meer natuurlijke beek. Foto: Waterschap Aa en Maas

Informatieavond herinrichting Sint Jansbeek

Vierlingsbeek

Op dinsdag 28 juni 2022 van 19.00 uur tot 20.00 uur organiseert waterschap Aa en Maas een digitale informatieavond over de herinrichting van de Sint Jansbeek. Waterschap Aa en Maas gaat de Sint Jansbeek tussen Vierlingsbeek en de Maas bij Sambeek ontwikkelen tot een meer natuurlijke beek.

Tijdens de informatieavond wordt het voorlopige inrichtingsontwerp gepresenteerd. Om deel te nemen aan de avond, kunnen belangstellenden zich aanmelden via www.aaenmaas.nl/sintjansbeek.

Waterschap Aa en Maas gaat de Sint Jansbeek ontwikkelen tot een meer natuurlijke beek die ook de klimaatextremen beter aan kan. Oftewel: voldoende water in droge perioden en voldoende afvoer van water in natte perioden. Daarnaast wordt de beek zo ingericht dat vissen makkelijker vanuit de Maas stroomopwaarts kunnen zwemmen. Ook wordt er een ecologische verbindingszone gerealiseerd ter hoogte van het dorp Vortum-Mullem. Dit is een natuurstrook langs de beek die meer ruimte geeft voor flora en fauna. Samen met inwoners en belanghebbenden zijn kansen en mogelijkheden besproken zodat de ideeën die nu op tafel liggen verder uitgewerkt kunnen worden tot een concreet plan.

Het waterschap heeft in het afgelopen jaar veel gesprekken gevoerd met inwoners, grondeigenaren en andere belanghebbenden over de plannen voor de Sint Jansbeek. Deze input is verwerkt en samen met de analyses van het waterschap is een voorlopig inrichtingsontwerp gemaakt. Tijdens de digitale informatiebijeenkomst van 28 juni wordt dit ontwerp gepresenteerd, samen met informatie over de planning. Deelnemers hebben tijdens de bijeenkomst de mogelijkheid om vragen te stellen via de chat. Start van de presentatie is om 19.00 uur en afronding rond 20.00 uur. Aanmelden kan via www.aaenmaas.nl/sintjansbeek. Iedereen die zich heeft aangemeld, ontvangt een directe link naar de bijeenkomst en informatie over hoe deel te nemen.

Na de zomer wordt het voorlopige ontwerp definitief gemaakt en wordt het Projectplan Waterwet ter inzage gelegd. Dit plan beschrijft nut en noodzaak van de maatregelen en de beoogde effecten op het watersysteem. Na de officiële procedures wordt de uitvoering voorbereid. Naar verwachting starten in 2023 de werkzaamheden.

Meer informatie over het project staat op de projectpagina www.aaenmaas.nl/sintjansbeek. Aanmelden voor de digitale nieuwsbrief is ook mogelijk op deze pagina.