Van links naar rechts: Ben Willems, Annie en Wim Seuren, vicevoorziter Ria Weijmans en Toon en Mia Lenkens.
Van links naar rechts: Ben Willems, Annie en Wim Seuren, vicevoorziter Ria Weijmans en Toon en Mia Lenkens. Foto: eigen foto

Huldiging jubilarissen KBO

Vierlingsbeek

Tijdens de jaarvergadering van KBO Vierlingsbeek-Groeningen op 11 maart zijn vijf jubilarissen gehuldigd:  Toon en Mia Lenkens (35 lid),  Annie en Wim Seuren (30 jaar lid) en Ben Willems (25 jaar lid). Tevens werd door de leden in de persoon van Geert de Groot een nieuwe voorzitter benoemd en werden Marius Cuijpers en Joke Fredericks -Dirkcks beiden herkozen als bestuursleden. 

Drie jubilarissen werden thuis bezocht en kregen daar hun oorkonde met een bloemetje uitgereikt: Anneke Claassen-Deenen is 40 jaar lid, Nellie Verhoeven-Hendriks is 25 jaar lid en Gonnie van den Boogaard is 25 jaar lid. 

Wilma van Boekel ontving tijdens de jaarvergadering een bloemetje vanwege haar inzet als coördinator van de SWOGB. Zij was zeven  jaar de contactpersoon  tussen de bewegingsactiviteiten voor de ouderen en de SWOGB.

De drukbezochte jaarvergadering werd, na een coronapauze van twee jaar, geleid door vicevoorzitter Ria Weijmans. De leden werden bij binnenkomst verwelkomd met koffie en een stukje vlaai, waarna de agenda werd besproken.

Nellie Verhoeven-Hendriks 25 jaar lid.
Gonnie van den Boogaard 25 jaar lid
Anneke Claassen-Deenen 40 jaar lid.
Ook Wilma van Boekel ontving een bloemetje.