Harmonie De Herleving zoekt naar een tijdelijk repetitielokaal in afwachting van de nieuwe mfa.
Harmonie De Herleving zoekt naar een tijdelijk repetitielokaal in afwachting van de nieuwe mfa. Foto: Pixabay

Gaat De Herleving tijdelijk repeteren in JOC?

Vierlingsbeek

Harmonie De Herleving is naarstig op zoek naar een nieuwe repetitieruimte nu Zalencentrum Concordia binnenkort zijn deuren sluit. Zoals bekend wordt het pand aan het Vrijthof in het hart van het dorp door Wouter van Dongen, eigenaar van de gelijknamige fysiotherapiepraktijk, omgetoverd tot een vitaliteitscentrum, met onder meer een fysiotherapiepraktijk, fitnesscentrum, sportcafé en hotel B&B. De nieuwe naam wordt Vitaliteitscentrum Brabant. De verbouwing start op 1 april en zal volgens planning tot 1 september duren. 

Omdat gemeenschapshuis Joffershof bezet is op de dinsdagavond, vanwege de vaste repetitieavond van het smartlappenkoor, is de ook op die vaste doordeweekse avond repeterende harmonie momenteel in gesprek met het bestuur van de stichting Jeugd Ontspannings Clubs (JOC) aan de Grotestraat in Vierlingsbeek. “Maar rond is het nog niet”, zegt voorzitter en secretaris Jan Stoffelen van de muziekvereniging. “Per 7 maart moeten we iets anders zoeken. We hopen dat we voor onze repetities in het gebouw van Gryphus/ JOC terechtkunnen, want anders hebben we echt een probleem. Het bestuur van het jongerencentrum heeft onze vraag in beraad.”

Dat wordt bevestigd door secretaris Hans Hendriks van de JOC. “We zijn inderdaad benaderd door de harmonie voor het gebruik van de ruimte bij het JOC, maar we houden de boot nog even af omdat het JOC huurt van de gemeente en geen onderhuur mag hebben. We hebben bij de gemeente een aanvraag ingediend om deze voorwaarde tijdelijk te schrappen vanwege ruimtegebrek van de harmonie als ze moet vertrekken uit Concordia. Met als voorwaarde dat de harmonie, bij de ingebruikname van de nieuwe multifunctionele accommodatie, daar ook meteen haar intrek neemt. Op dat moment kan de tijdelijke voorwaarde ook direct eindigen. We doen het om de harmonie te helpen. Het is zeker niet onze intentie om een soort mini-mfa te worden.”

Het bestuur van Joffershof, dat al jaren ijvert voor uitbreiding, is ‘natuurlijk altijd bereid om met verenigingen zoals de harmonie te overleggen als er voor hen een ruimteprobleem ontstaat in Vierlingsbeek’, zegt voorzitter Hanny Willems. “Maar op dinsdag zit het smartlappenkoor nu eenmaal in Joffershof. Dan kan er helaas geen harmonie bij. En de vaste verenigingen kunnen natuurlijk niet zomaar van dag veranderen. Ook enkele zangverenigingen hebben geïnformeerd, maar die hebben vanwege corona momenteel geen repetities. We gaan écht ons best doen om er samen uit te komen. En het is fijn als de optie JOC als tussenfase gebruikt zou kunnen worden.”

De Herleving heeft tevens een geïsoleerde container gevonden voor de opslag van zijn slagwerk, zoals de pauken, dat nu nog opgeslagen ligt in de kelderruimte onder Concordia. Die container wordt dan op het terrein van de JOC geplaatst, zodat de leden niet ver met de instrumenten hoeven te sjouwen. Vanwege de aanschafkosten daarvan deed de harmonie een beroep op de dorpsraad. Het verzoek tot een bijdrage kwam dinsdagavond aan de orde tijdens de dorpsraadvergadering. “Er dreigen nu letterlijk verenigingen in de kou te komen te staan”, stelde dorpsraadvoorzitter Maarten Berbers. “De harmonie is eigenlijk de eerste club die zich bij ons met dit acute probleem meldt.”

Wouter van Dongen laat in een reactie op het ‘harmonie’-verhaal weten ‘zeker niet van plan te zijn verenigingen zomaar de deur te wijzen’. “Natuurlijk niet. Clubs die een knelpunt hebben, kunnen zich bij ons melden. Wij zijn altijd bereid mee te denken. We hebben bijvoorbeeld met De Oude Schoenendoos en de carnavalsvereniging al gesproken over onder meer hun archieven. Die bevinden zich ook in de kelder van Concordia, in het deel van het oude gemeentehuis, net zoals archieven van andere verenigingen. Die ruimte gaan we in ons centrum voorlopig toch niet gebruiken. Ook over de opslag in de kelder valt altijd te praten. Maar de verhuur van commerciële ruimtes, bijvoorbeeld voor repetities, past niet in onze verbouwingsplannen. Daarom ook dat wij pal achter de realisatie van een toekomstbestendig mfa in Vierlingsbeek staan en hopen dat het snel van de grond komt.”

Overigens willigde de dorpsraad de vraag van de harmonie, onder meer vanwege de precedentwerking die ervan uit kan gaan (‘dadelijk komen er meer verenigingen met een dergelijk verzoek’), niet in. Het bestuur van De Herleving kreeg het advies een verzoek tot een bijdrage in te dienen bij de nieuwe gemeente Land van Cuijk.