Ervaar jij in Vierlingsbeek knelpunten in de openbare ruimte? Geef ze door aan de dorpsraad.
Ervaar jij in Vierlingsbeek knelpunten in de openbare ruimte? Geef ze door aan de dorpsraad. Foto: Persfoto

‘Geef knelpunten en/of wensen openbare ruimte door’

Vierlingsbeek

Wat kan of moet anders met de openbare ruimte in Vierlingsbeek? Elk jaar stelt de gemeente een uitvoeringsprogramma Werk In Uitvoering (WIU) op, waarbij hulp c.q. inbreng van inwoners van de dorpen wordt gevraagd.

Werk In Uitvoering is een integraal uitvoeringsprogramma van werkzaamheden als onderhoud en aanleg van (nieuwe) openbare ruimte en omvat wegen/verkeer, riool/water, groen, verlichting en natuur. Denk daarbij ook aan wandelpaden, straten, pleinen, trottoirs, parken, speelplekken, etc.

Hiervoor wil de gemeente Land van Cuijk een conceptplan opstellen, waarvoor ze de hulp van inwoners vraagt. De gemeente wil namelijk input voor het conceptplan hebben en inzicht krijgen waar knelpunten en/of wensen in de openbare ruimte zijn. Die wil ze inventariseren en betrekken bij het definitief maken van het plan, waarbij tevens een tweejarig uitvoeringsprogramma wordt opgesteld. Het definitieve plan wordt normaal gesproken medio 2022 ter besluitvorming voorgelegd aan het college van B en W, waarna eind 2022 c.q. in 2022 de werkzaamheden uitgevoerd worden. Die data kunnen komend jaar echter afwijken vanwege de overgang van de gemeente Boxmeer naar de nieuwe gemeente Land van Cuijk.

De dorpsraad is voor het nieuwe conceptplan WIU op zoek naar input van inwoners. ‘Ervaar jij in Vierlingsbeek knelpunten in de openbare ruimte welke de gemeente zou moeten oppakken en/of heb jij misschien wensen voor wat betreft die openbare ruimte? Denk daarbij aan aspecten als: is de veiligheid in het geding, is er risico op ongelukken, is er vorm van hinder voor (bijvoorbeeld) weggebruikers, hoe is het aanzien en uitstraling, hoe is de staat van onderhoud, willen we meer groen, kan er iets klimaatbestendig gemaakt worden, ziet het er verzorgd uit, is revitalisering wenselijk? Zelfs zogenaamde ‘out off the box’-ideeën zijn welkom!’, zo melden de Vierlingsbeekse dorpsvertegenwoordigers in hun oproep. 

Lokale input voor het uitvoeringsprogramma WIU kan tot uiterlijk 14 januari 2022 naar het secretariaat worden gemaild via dorpsraad-vierlingsbeek@vierlingsbeek-groeningen.nl. Of zet ze op schrift en doe ze in de brievenbus bij secretaris Bas van Treek, Heihoekscheweg 75 in Vierlingsbeek. De dorpsraad verzamelt vervolgens alle punten en draagt er zorg voor dat ze in het WIU-proces meegenomen worden.