Penningmeester Grad Willems: "Joffershof is een zeer gezonde stichting die elk jaar zwarte cijfers schrijft.”
Penningmeester Grad Willems: "Joffershof is een zeer gezonde stichting die elk jaar zwarte cijfers schrijft.” Foto: Persfoto

‘Joffershof blijft, kerk voor grote activiteiten’

Vierlingsbeek

“Laat een ding helder zijn: het bestuur van Stichting Joffershof is helemaal niet tegen de komst van een mfa in de kerk van Vierlingsbeek. Maar dan moet het plan wel haalbaar zijn en het spel eerlijk gespeeld worden. We zouden ook graag eens onze kant van het verhaal willen vertellen”, zegt Grad Willems, die al dertig jaar penningmeester is van de stichting. De redactie van deze website ging graag op zijn verzoek in en bracht onlangs een bezoek aan het gemeenschapshuis voor een gesprek.


Ja, Grad, waarom dit interview?

“Het leek mij goed om ook onze kant van het verhaal te laten horen. Zeker nu er al een hele poos met zo weinig respect over betrokken vrijwilligers wordt gesproken en geschreven.”

Om bij het begin te beginnen. Jullie plan is uitbreiding van Joffershof. Met wat precies?
“In het voorjaar van 2018 ging in Vierlingsbeek het gerucht rond dat Concordia verkocht zou worden en dat er dan misschien wel een wokrestaurant in zou komen. In dat geval zou Vierlingsbeek dus geen grote zaal meer hebben. Rond die tijd kreeg Joffershof tevens het verzoek van de plaatselijke KBO om meer ruimte, een grotere zaal,  te realiseren. Met die vraag zijn we aan de slag gegaan. Na diverse gesprekken met de wethouder en haar ambtenaren werd ons gevraagd een tekening te maken om te laten zien we precies wilden. Vanaf 2013 zijn we al bezig om meer bergruimte te realiseren. Begin 2019 was de tekening klaar en gaf de gemeente toestemming om alles verder uit te werken. Er was een bedrag van 350.000 euro uitgetrokken om het plan te realiseren.”

Hoe werd dat plan in eerste instantie ontvangen in Vierlingsbeek? Waren de dorpsraad en de politiek het ermee eens bijvoorbeeld?
“We hebben het plan voorgelegd aan raadslid Marc Oudenhoven en die vond het een prachtig, ambitieus plan, een plan waar Vierlingsbeek jaren mee vooruit zou kunnen. Hierop hebben wij op Burendag 2019 alle omwonenden van Joffershof uitgenodigd, de tekening gepresenteerd en het werd door hen als een prima plan ontvangen. Van één bewoner kwam de vraag om wel goed naar de geluidsoverlast te kijken. We hebben het plan vervolgens voorgelegd aan de dorpsraad, waarop Wim Geurts reageerde met ‘Waar zijn jullie mee bezig? Er staat een kerk leeg in Vierlingsbeek en we kunnen dat geld beter in de kerk steken’. Er werd daarna een regiegroep opgericht zonder Joffershof erbij te betrekken, later kwam de kerngroep op bezoek bij het bestuur van Joffershof om haar plan voor de kerk aan ons voor te leggen. Hier konden wij ons in vinden. Dit plan werd ook aan het dorp gepresenteerd op een avond in Concordia. In dit eerste plan was de verbouwing van Joffershof als optie meegenomen. Sterker nog: het was de nummer 1-optie. Maar sinds er in die vergadering voor dit plan werd gekozen, is er geen enkele actie meer ondernomen om die verbouwingsoptie goed uit te zoeken. Sterker nog: er is vervolgens nog geen half uur met het bestuur gesproken door het onderzoeksbureau Laride. Er is in Joffershof een rondleiding verzorgd, we hebben aan de onderzoekers de jaarrekening en een kopie van de tekening van de verbouwing meegegeven en daarna hebben we helemaal niets meer vernomen of vragen gekregen van Laride. Het leek alsof het doel was behaald: het onderzoek is er en nu is Joffershof niet langer belangrijk. En dan heb je het over de organisatie die het huidige mfa, want ja, zo zou je een gemeenschapshuis als Joffershof ook kunnen noemen, al jaren runt. Waarom zou je die buiten het onderzoek c.q. proces houden?”

Op een gegeven moment kwam het plan voor het mfa in de kerk. En toen?
“Het bestuur van Joffershof kreeg een uitnodiging voor een gesprek met vertegenwoordigers van de Laurentiuskerk, die bezig waren met de aankoop van de kerk. Tijdens dit gesprek werd ons uitleg gegeven over de verkoop van de obligaties en vertelden ze wat ze met de kerk wilden gaan doen. Er werd tegen ons verteld dat de kerk geen mfa zou worden en er zouden geen ruimtes gemaakt worden in de kerk. Ze vroegen zelfs of de kerk een dependance van Joffershof kon worden, zodat de kerk voor de grotere activiteiten gebruikt kon worden. Het antwoord van het bestuur van Joffershof op deze vraag was: wij willen overal over meedenken. De volgende dag was er een bijeenkomst voor alle inwoners in de kerk, over de aankoop van de kerk en toen werd er tot onze grote verbazing ineens gepraat over een mfa in de kerk, wat ons zeer bevreemdde na het gesprek de avond ervoor.”

Op dit moment wordt er een hoop over het mfa gezegd en geschreven. Waar is het misgegaan in het ‘proces’ in jouw ogen?
“Het is volgens mij misgegaan in de slechte communicatie, er zijn onwaarheden verteld en er is vanaf dag één alleen geprobeerd om het bedrag dat de gemeente voor het Joffershof had gereserveerd naar de kerk te halen. En Joffershof is in een slecht daglicht gezet via allerlei artikelen in dag- en weekbladen en in Globaal. Wij hebben in de hele discussie één keer in Globaal geschreven wat ons standpunt was. Daarop kregen wij meteen een brief van de dorpsraad met daarin het verzoek om dat niet meer te doen. We voelden ons continu onder druk gezet, telkens werden wij gevraagd om onze handtekening te zetten onder stukken die naar de gemeente moesten, stukken waarin werd gemeld dat Vierlingsbeek op een lijn zou zitten, terwijl dit niet het geval is en wij daardoor het geld van de verbouwing kwijt zouden zijn.”

Je zet ook vraagtekens bij de haalbaarheid van het plan mfa in de kerk? Dat is ook de reden dat jullie er niet mee instemmen. Je moet geen oude fiets weggooien voordat je een nieuwe hebt, kort samengevat. Jullie zijn en blijven voorstander van uitbreiding van Joffershof en de inrichting van de kerk als feest- en evenementenlocatie. Klopt dat?
“Het zou in mijn ogen een goede oplossing zijn als Joffershof blijft bestaan en de kerk gebruikt wordt voor grote activiteiten. De haalbaarheid en de exploitatie van de kerk zijn voor mij inderdaad zorgpunten. Mijn zorg is ook dat in de voorgestelde constructie het mfa huurt van de Stichting Laurentiuskerk. Hoe dit in de praktijk gaat werken.”

Het bureau Laride deed onderzoek naar de beste locatie en stelde klip en klaar: de kerk is de beste locatie voor het mfa. Mee eens? Zo ja/nee, waarom wel/niet?
“Daar ben ik het niet mee eens, Laride heeft de opdracht gekregen van de dorpsraad. Dat had mijns inziens niet mogen gebeuren. Het onderzoek van Laride is geen goed onderzoek, het is geschreven naar de wensen van de opdrachtgever en die van de dorpsraad. Laride was al maanden voor het onderzoek bekend bij de dorpsraad. Alles is gericht geschreven naar de kerk als nieuw mfa, ook eventuele nieuwbouw is niet bekeken. Joffershof heeft een kort gesprek gehad met Laride. In dit rapport kwam Joffershof erg slecht naar voren, terwijl het gemeenschapshuis al dertig jaar prima draait, tot tevredenheid van alle gebruikers. Ik geef een voorbeeld over het punt werkzaamheid: in het rapport van Laride wordt geschreven over een bedrag van 500.000 euro aan zelfwerkzaamheid voor realisatie van de mfa in de kerk en bij de verbouwing van Joffershof, dat al dertig jaar met vrijwilligers draait, van 0 euro. Na een van de klankbordsessies heb ik een vijftal vragen via de mail gestuurd naar Laride. Tot op de dag van vandaag heb ik daar geen antwoord op gekregen. Dat lijkt mij niet netjes.”

Het steekt jullie dat de locatie Joffershof wordt afgeschilderd als niet geschikt als mfa?
“Nee, het steekt ons dat we weggezet worden en dat alles in Joffershof schijnbaar fout is, terwijl we met zestien enthousiaste vrijwilligers al dertig jaar voor vijfhonderd mensen per week zorgen dat ze hun vrije tijd fijn kunnen doorbrengen. De Stichting Joffershof is gewoon een zeer gezonde stichting die elk jaar zwarte cijfers schrijft.”

Met nieuwbouw op de locatie Joffershof kan het plan mfa in de kerk deels worden gefinancierd. Klink logisch, toch?
“Dat klopt, maar het blijft gemeenschapsgeld en dat kan men ook voor iets anders nodig hebben. En daarbij: het gebouw moet ook nog gesloopt worden, wat ook geld gaat kosten. En wat gebeurt er met Spring kinderopvang? Als dat wordt verplaats, zal dat toch ook geld kosten?  Er wordt gezegd dat Spring naar de school gaat, maar daar is geen plaats en in een gesprek met Spring kregen wij te horen dat er met hen nog geen gesprek is geweest over een eventueel opgaan in de basisschool. Ik heb zelf enkele jaren geleden in een werkgroep gezeten met Spring en de basisschool over het eventuele integreren van de kinderopvang in de basisschool. Er zijn hiervoor zelfs tekeningen gemaakt, maar het plan is gestopt toen de vraag kwam: wie gaat dit betalen? Spring heeft tijdens een vergadering vorige maand aangegeven niet uit Joffershof te willen vertrekken.”

Ondertussen kent deze kwestie een hoop verliezers. Hoe nu verder?
“Mijn hoop is gevestigd op de mediator die aangesteld wordt door de gemeente, iemand die onafhankelijk van alle partijen een goed en degelijk onderzoek doet naar de haalbaarheid en de exploitatie van een nieuw mfa.”

Verwijt je iemand iets?
“Ja, zeker die mensen die menen dat je van alles over andere mensen mag schrijven, die ze in een verkeerd daglicht plaatsen en geen eerlijk verhaal vertellen. Verder heb ik geen verwijten, maar wel enkele vragen die mij bezighouden. De exploitatie zie ik bijvoorbeeld niet zitten omdat er geen vaste huurders zijn, Joffershof heeft als vaste huurders Spring en Alles bijeen. Het is mij ook onduidelijk of de barexploitatie wel of niet voor het mfa gaat zijn. Tevens zijn er nog geen bestuursleden of mensen die het mfa gaan draaien. Wordt het een stichting met een commerciële exploitant of is de baromzet voor de stichting kerk?  Bovendien zijn de kosten van de verbouwing voor mij nog onduidelijk. Mijns inziens gaat het erg duur worden wil je alle verenigingen dat bieden wat zij wensen. Waarom is er niet meer tijd gestoken in het, samen met alle verenigingen, goed uitwerken van het plan?”

Wil je nog iets kwijt?
“Ik hoop dat er eindelijk mensen opstaan die open en eerlijk met elkaar omgaan en niet over de rug van anderen hun gelijk proberen te halen. Wij wachten nu netjes het gesprek af met de mediator, die door de gemeente aangesteld wordt om met alle betrokkenen een eerlijk en open onderzoek te doen naar de haalbaarheid en exploitatie van een mfa. En tot slot wil ik nog dit zeggen: ik ben door omstandigheden dan wel geen inwoner van Vierlingsbeek meer, maar ben nog steeds zeer betrokken bij het wel en wee van Vierlingsbeek. Ook ik wil gewoon het beste voor het dorp waar ik geboren en getogen ben.”

In een reactie op het artikel laat Marc Oudenhoven weten dat hij inderdaad met het bestuur van Joffershof over de uitbreiding van het gemeenschapshuis heeft besproken. “Daarvoor was een jaar eerder 350.000 euro door de gemeente begroot. Een prima plan, niks mis mee, maar dat was voordat er sprake was van een mfa in de kerk.”