Jan Stoffelen: "Ik hoop dat het lukt om uiteindelijk een mfa in de kerk te realiseren."
Jan Stoffelen: "Ik hoop dat het lukt om uiteindelijk een mfa in de kerk te realiseren." Foto: Advertentie

‘Dorpslijsten zijn vaak te veel op hun eigen kernen gericht’

Vierlingsbeek

Op woensdag 24 november worden de gemeenteraadsverkiezingen in het Land van Cuijk gehouden. In aanloop naar deze tussentijdse (herindelings)verkiezingen legt de redactie van www.ilovevierlingsbeekgroeningen.nl een aantal kandidaten van verschillende partijen, maar (natuurlijk) afkomstig uit Vierlingsbeek en Groeningen, een aantal vragen voor. Vandaag Jan Stoffelen uit Vierlingsbeek, nummer 28 op de lijst van het CDA.

Ja, Jan, hoelang ben je al lid van het CDA en waarom die keuze? 
“Ik ben al vanaf 1986 lid van het CDA en heb voor deze partij gekozen omdat het een echte volkspartij is die in het midden van het spectrum staat en opkomt voor het algemeen belang.”

Waarom past die partij bij jou?
“Deze partij past bij mij omdat ik een katholieke geloofsovertuiging heb en hierdoor de christelijke waarden bij mij erg belangrijk zijn; het CDA probeert hiermee zoveel als mogelijk is rekening mee te houden.”

Hoelang ben je al raadslid en wat is er leuk aan?
“Ik ben al vanaf 2002 lid van de raad van Boxmeer en was voorheen bij de gemeente Vierlingsbeek lid van een commissie en zat in het bestuur van de afdeling. Ik vind het van belang dat er mensen zijn die zich willen inzetten voor de samenleving en ik vind het werken in een raad ook leuk en steeds weer leerzaam.”

Waarom is het verstandig om op het CDA te stemmen? We hebben toch ook dorpslijsten?
“Het is verstandig om op het CDA te stemmen omdat deze partij opkomt voor het algemeen belang. Dorpslijsten zijn vaak te veel op hun eigen kernen gericht terwijl verwacht wordt dat men oog voor het algemeen belang heeft.”

Wat vind jij belangrijk? Met andere woorden: waar sta jij voor?
“Ik sta voor een politiek die rechtvaardig is en aan iedereen kan worden uitgelegd.”

Je staat op plek 28. Je hebt weinig kans om in de raad te komen, of niet?
“Ik sta weliswaar op plek 28, maar kan wanneer ik voldoende voorkeurstemmen kan behalen toch een plaats krijgen in de raad. Ik wil graag nog vier jaar voor de inwoners van het Land van Cuijk aan de slag en wil vooral uitgaan van mijn eigen kwaliteit op het gebied van het waterbeheer en me inzetten voor het uitvoeren van maatregelen om de wijziging van het klimaat te beteugelen. We moeten hierbij denken aan het opheffen van wateroverlast, het bestrijden van verdroging en hittestress. Ik kan in de gemeenteraad de nodige inbreng leveren wanneer het gaat over maatregelen om de wijziging van het klimaat te beteugelen. We moeten hierbij denken aan opheffen van wateroverlast, het bestrijden van verdroging en hittestress. Door mijn werkervaring weet ik van de hoed en de rand en kan met verstand van zaken meepraten over de voorstellen die er voor het Land van Cuijk op tafel worden gelegd. Het klimaat vraagt om actie.”

De nieuwe gemeente Land van Cuijk telt 33 kernen. Wordt of is dat een probleem, denk je?
“Inderdaad 33 kernen. Dat hoeft geen probleem te worden wanneer we in de nieuwe gemeente regelen dat er wethouders komen die contacten onderhouden met alle dorps- en wijkraden en goed blijven communiceren over de onderwerpen die her en der spelen. Ook het ambtenarenkorps zal hierin een grote rol gaan spelen om ervoor te zorgen dat allen dorpen goed bediend worden.”

Het mfa in Vierlingsbeek. Een heet hangijzer. Het CDA (en jij als persoon) krijgt nogal wat verwijten. Terecht?
“Het mfa is een heet hangijzer en ik vind dat de aan mijn adres gerichte verwijten niet terecht zijn. Ik heb in het CDA steeds volop mee overlegd over de ontwikkeling van het mfa-plan en in de raadsvergadering van 14 oktober heeft onze fractievoorzitter het standpunt van het CDA verwoord, waar ik het helemaal mee eens was. Het is niet gebruikelijk in een raadsvergadering om bij een onderwerp meerdere woordvoerders te laten spreken.”

Wat is jouw persoonlijke voorkeur: een mfa in de kerk of in Joffershof?
Ik hoop dat het lukt om uiteindelijk een mfa in de kerk te realiseren, maar dan moet er wel een sluitende begroting zijn en zullen de exploitatiekosten door de gezamenlijke gebruikers, verenigingen en organisatoren van festiviteiten, moeten kunnen worden opgebracht. Ik zie dat de exploitatieberekening nu niet sluitend is en dat er door de gebruikers bijna 40.000 euro per jaar moet worden opgebracht. Ik vraag mij af of iedereen daar voldoende van doordrongen is. Ik zou graag zien dat de initiatiefnemers hier meer openheid van zaken over geven, zodat iedereen beseft welke verplichtingen dan op ons afkomen. Wanneer het niet lukt om het grote investeringbedrag (2.500.000 euro) te vinden, is in mijn ogen de op één na beste oplossing het meest passend. Dit houdt in dat we pas de kerk kunnen gaan verbouwen tot een toekomstbestendig mfa wanneer de basisschool wordt vernieuwd. Tot dat moment zullen we in een aangepaste Joffershof en basisvoorzieningen in de kerk de komende jaren ruimte moeten bieden aan de verenigingen en festiviteiten.”

Waarom moeten mensen op jou stemmen?
“Ik hoop dat mensen op mij willen stemmen omdat ik beschik over bestuurlijke ervaring en kennis op het gebied van het waterbeheer en in een tijd waarin het klimaat steeds belangrijker wordt veel kan bijdragen bij de discussie die hierover in de raad zal gaan plaatsvinden.”

Wat zou je het liefst anders zien binnen de landelijke en/of lokale politiek?
“Ik zou graag zien dat er in de landelijke en lokale politiek meer over planvorming op wat langere termijn wordt gesproken in tegenstelling tot het vaak toegepaste hapsnapbeleid gericht op de korte termijn.”

Wat vind je mooi aan of in Vierlingsbeek?
“Ik vind Vierlingsbeek een fijn dorp met een grote verscheidenheid aan verenigingen en daarbij behorende activiteiten. Het ligt in een mooi landschap, dat vanuit de Maasheggen via Maasduinen overgaat naar het vlakkere Peelgebied.”

En aan of in Groeningen?
“Groeningen is een mooi, hecht dorp dat zich vooral manifesteert met de gildeactiviteiten, onder meer het koningsschieten en de openluchtmis. Het in stand houden van de kermis is tevens het vermelden waard.”

Wil je nog iets anders kwijt?
“Ik hoop dat we de komende jaren in staat zijn om de leefbaarheid van onze dorpen in stand te houden en waar mogelijk kunnen versterken. Ook de versterking van de toeristische infrastructuur vind ik belangrijk om ook anderen te laten zien in welk mooi gebied wij woonachtig zijn.”