De gemeenten Land van Cuijk, Venray en Nijmegen ontvangen gezamenlijk 150.000 euro om overlastgevende asielzoekers aan te pakken.
De gemeenten Land van Cuijk, Venray en Nijmegen ontvangen gezamenlijk 150.000 euro om overlastgevende asielzoekers aan te pakken. Foto: pixabay

Aanpak overlastgevende asielzoekers krijgt vervolg

Regio

De gezamenlijke aanpak van overlastgevende asielzoekers kan door de gemeenten Land van Cuijk, Venray en Nijmegen worden voortgezet. Er is 150.000 euro beschikbaar gesteld door het ministerie van Justitie en Veiligheid om dat project tot juni volgend jaar voort te kunnen zetten.

De vijf gemeenten hebben allemaal een asielzoekerscentrum binnen hun grenzen of in de directe omgeving. In die azc’s wonen voor een deel jonge mannen, met name uit Noord-Afrika, die waarschijnlijk geen asiel in Nederland zullen krijgen, omdat ze uit veilige landen komen.

Inspectie Justitie en Veiligheid waarschuwde enkele jaren terug al dat de gewone azc’s niet in staat zijn om deze ‘veiligelanders’ aan te pakken. Het gaat hierbij om inbraken, vernielingen en hinderlijk rondhangen bij winkelcentra, misdragingen in het openbaar vervoer en in de openbare ruimte. Bij klachten afkomstig uit de drie gemeenten over jonge overlastgevers wordt sinds het voorjaar van 2021 het speciale boa-team ingeschakeld, een zogeheten  ‘flying squad’. Dit omdat de praktijk leert dat asielzoekers, verblijvend in Nederland, zich ook verplaatsen via de Maaslijn en via overig openbaar vervoer en vervolgens in de publieke ruimte vertoeven van desbetreffende gemeenten. Zo ook een kleine groep overlastgevende asielzoekers, die overlast veroorzaakt en anderszins strafbare feiten pleegt in het gebied tussen Nijmegen en Venray. 

Uit een evaluatie van de boa-inzet blijkt dat problemen met deze aanpak sneller en effectiever worden aangepakt.