De brandharen van de eikenprocessierups kunnen leiden tot gezondheidsklachten.
De brandharen van de eikenprocessierups kunnen leiden tot gezondheidsklachten. Foto: Shutterstock

Bestrijding eikenprocessierups van start

Regio

De gemeente Land van Cuijk is weer gestart met de bestrijding van de eikenprocessierups. “Wanneer je een nest aantreft dan kun je dit melden bij de gemeente. Doe dat via de MijnGemeente-app. Afhankelijk van de locatie wordt bepaald of het rupsennest wordt verwijderd. In het meldsysteem geef je aan dat het om melding ‘eikenprocessierups’ gaat”, zo meldt een gemeentewoordvoerder.

De brandharen van de eikenprocessierups kunnen leiden tot gezondheidsklachten. Voornamelijk irritatie van huid, ogen en luchtwegen. Meer informatie hierover staat op www.rupsen.info. De bomen die op plekken staan waar veel mensen komen, worden als eerste behandeld. In korte tijd moeten er veel bomen worden behandeld. Mogelijk gaan de werkzaamheden daarom 24 uur per dag en 7 dagen in de week door. Dit zal waarschijnlijk duren tot half mei.

“De jonge rupsen worden bestreden voordat ze volwassen kunnen worden. De bestrijding gaat nog door als er toch rupsen volwassen zijn geworden. De bomen waarin de rupsen zitten worden bespoten met een veilig, biologisch middel waardoor de processierupsen afsterven. Het biologisch middel waarmee gespoten wordt, is veilig voor de mens. We raden mensen wel aan om, daar waar gespoten wordt, niet in de nevel te gaan staan. Ook dieren kun je beter niet laten grazen onder de eikenbomen die bespoten worden”, zo besluit de gemeentewoordvoerder. 

Op de digitale kaart wordt weergegeven waar gespoten wordt: www.gislandvancuijk.nl/cook/bomen.