Op het terrein van het voormalige azc in Overloon worden flexwoningen voor de opvang van Oekraïners geplaatst.
Op het terrein van het voormalige azc in Overloon worden flexwoningen voor de opvang van Oekraïners geplaatst. Foto: pixabay

Flexwoningen voor Oekraïense vluchtelingen in Overloon

Regionaal

De gemeente Land van Cuijk zet zich in voor de aanschaf van flexwoningen van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) om te voorzien in de gemeentelijke opvang van Oekraïners in Overloon. Op het terrein van het voormalig asielzoekerscentrum (azc) aan  de Stevensbeekseweg in Overloon worden op korte termijn in ieder geval 48 flexwoningen geplaatst, met als doel het herhuisvesten van zeker 120 Oekraïners. De woningen zijn bestemd voor Oekraïners die nu al op de opvanglocatie in Overloon verblijven. 

Al meer dan anderhalf jaar wordt het oude azc op de Stevensbeekseweg in Overloon ingezet als gemeentelijke opvang voor Oekraïners (GOO). Aangezien de verwachting is dat de oorlog in Oekraïne niet op korte termijn zal eindigen, zoekt de gemeente naar een duurzame oplossing voor de huisvesting van de Oekraïense bewoners.

Het huidige hoofdgebouw op de locatie in Overloon is minder geschikt voor langdurige, meerjarige opvang. Bovendien is er aanzienlijk grootschalig onderhoud nodig. De gemeente heeft daarom besloten over te gaan tot de aanschaf van flexwoningen. Het Rijksvastgoedbedrijf biedt deze flexwoningen aan ten behoeve van opvang van bijzondere doelgroepen. Het gaat in eerste instantie om 48 flexwoningen. Mogelijk komen daar nog 48 woningen bij, afhankelijk van de beschikbaarheid van deze woningen vanuit het RVB. De flexwoningen worden gefinancierd met de subsidie die de gemeente ontvangt voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

De flexwoningen zijn van hoge kwaliteit, hebben een levensduur van minimaal 25 jaar en kunnen snel geplaatst worden. De gemeente wil hiermee niet alleen snel, maar ook duurzaam voorzien in geschikte (her)huisvesting voor Oekraïense bewoners. Op de langere termijn kunnen de woningen ook voor andere doeleinden worden ingezet.

De komende periode wordt de grond, waar nu nog chalets staan van het voormalige COA, bouwrijp gemaakt. In het voorjaar van 2024 worden de woningen door het Rijksvastgoedbedrijf geplaatst. Uiterlijk eind juni zijn de woningen klaar om in gebruik te worden genomen.