Het station van Vierlingsbeek ligt ook aan de Maaslijn.
Het station van Vierlingsbeek ligt ook aan de Maaslijn. Persfoto

Brandbrief: nieuwe Maaslijn moet er hoe dan ook komen

Vierlingsbeek

In een brandbrief aan Gedeputeerde Staten van Limburg laten vijf gemeenten, waaronder het Land van Cuijk en Venray, weten dat de verbreding en elektrificering van de 89 kilometer lange Maaslijn hoe dan ook doorgang moet vinden. Wordt dat weer op de lange baan geschoven, dan wordt gevreesd dat het gebied met de woonplaatsen tussen Roermond en Nijmegen zo slecht bereikbaar blijft, dat grote gevolgen voor economie, milieu en het studentenleven niet uit zullen blijven. Vooral de te hoge materiaalkosten zou de aanpak van de Maaslijn in de weg staan.

Het onwenselijke alternatief is dichtslibbende wegen, in het bijzonder de snelweg A73, en een streep door duurzaam vervoer. ‘Het is voor ons ondenkbaar dat elektrificatie van de Maaslijn verdere vertraging oploopt’, zo wijzen zij verder uitstel van een grondige aanpak van de 89 kilometer lange spoorlijn bij voorbaat van de hand.

Toch is dat wat mogelijk gaat gebeuren. De spoorvernieuwing was oorspronkelijk geraamd op een kostenpost van 170 miljoen euro. Dat bedrag werd in 2021 opgeschroefd naar 350 miljoen. Door de oorlog in Oekraïne zijn inmiddels staal, hout en koper veel duurder. ProRail besloot daarom eerder dit jaar, in overleg met de provincie Limburg en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, dat de risico’s te groot waren geworden. De aanbesteding werd daarom niet langer doorgezet.

Wat de aanliggende gemeenten betreft is elke vertraging ongewenst. ‘In het land van Cuijk en Noord-Limburg is weinig ander openbaar vervoer. De Maaslijn is de ov-ruggengraat, de stations zijn hubs voor de mobiliteitsketens van reizigers’, zo schetsen de gemeenten in de brief de noodzaak te voorkomen dat de ontwikkeling naar snellere en meer treinen komt stil te vallen.

Ook wijzen ze op het belang voor studenten die naar Campus Heyendaal (Radboud Universiteit) in Nijmegen moeten. ’Het is de ambitie om de Campus Heyendaal autoluw te maken. Elektrificatie is nodig om deze ambitie mede te kunnen realiseren. Een verbeterde Maaslijn is ook nodig in het verlengde van de opwaardering van de stations Nijmegen, Nijmegen-Heyendaal, Mook-Molenhoek, Cuijk, Boxmeer, Vierlingsbeek, Venray, Blerick en Venlo. Deze knooppunten/hubs vormen een belangrijke schakel in het regionale mobiliteitsnetwerk’.

En dan is er ook nog de Spoorvisie Venlo 2040, waarin Venlo de ambitie heeft uitgesproken een (inter)nationaal knooppunt voor personenspoorvervoer te willen worden. ‘De doorontwikkeling van de Maaslijn en de spoorverbinding naar Duitsland onderstrepen deze wens om van station Venlo een stedelijk en mobiliteitsknooppunt te maken, waar dagelijks duizenden Nederlandse en Duitse werknemers, scholieren en winkelbezoekers kunnen in-, uit- en overstappen’, melden de briefschrijvers. ‘Het is voor ons ondenkbaar dat elektrificatie van de Maaslijn verdere vertraging oploopt. Wij verzoeken u dan ook met klem om samen met het ministerie van IenW het (aanbestedings-) proces spoedig vlot te trekken. Tevens vragen wij u, gelet op het voorgaande, om alle regio’s en gemeenten gelegen langs de Maaslijn niet alleen op korte termijn te informeren, maar ook direct te betrekken bij het vervolgtraject elektrificatie Maaslijn. Dit gezien de vele belangen en ontwikkelingen langs deze mobiliteitsader’.