Definitief stedenbouwkundig plan 't Hulder met bebouwingssuggestie.
Definitief stedenbouwkundig plan 't Hulder met bebouwingssuggestie. Foto: Gemeente

Nog vier bouwkavels in ‘t Hulder

Vierlingsbeek

In Vierlingsbeek zijn in het bouwplan ‘t Hulder nog vier bouwkavels vrij voor particulieren. Inschrijven voor een kavel op deze locatie kan nog tot en met 8 september. 

’t Hulder ligt in de kom van Vierlingsbeek. In het verleden was op deze locatie de gemeentewerf gevestigd. Op deze plek is een kleinschalige inbreiding met woningbouw mogelijk gemaakt. Het plangebied voorziet in de uitgifte van dertien gemeentelijke bouwkavels voor levensloopbestendige en/of levensloopgeschikte woningen met een duurzaam woonmilieu.

De kavels 502, 504, 511 en 512 zijn nog beschikbaar. Op de kavels 502 en 504 is alleen een vrijstaande woning toegestaan. Op de kavels 511 en 512 is vrijstaand, halfvrijstaand of geschakeld bouwen mogelijk. In dit plan mag slechts in één bouwlaag worden gebouwd. Ook is er sprake van een beeldkwaliteitsplan.

In 2021 zijn al twee inschrijfrondes geweest. Dat heeft erin geresulteerd dat negen bouwkavels op dit moment in optie uitgegeven zijn.

Voor meer informatie klik op onderstaande link:
Vierlingsbeek, ‘t Hulder - Land van Cuijk Woont