Het bouwrijp maken is in volle gang.
Het bouwrijp maken is in volle gang. Persfoto

Bouwplan ’t Hulder van start

Vierlingsbeek

Aan de Hulder in Vierlingsbeek stond vroeger een gemeentewerf. Toen die verdween wilde de gemeente daar woningen bouwen. Daar is ook in de dorpen veel behoefte aan. Om verschillende redenen is er niet eerder gebouwd. Een projectontwikkelaar haakte af. En ook een groep mensen die daar samen zelf woningen wilde bouwen zagen er van af. Ook bleek er een dassenburcht op het terrein aanwezig. Dan mag er niet zo maar gebouwd worden. Tot slot waren er bezwaren uit de buurt. Omwonenden wilden liever dat de gemeente een park zou aanleggen.

De gemeente wilde toch graag dat er woningen gebouwd kunnen worden. Dat gaat nu lukken. Er komen dertien woningen. Vijf bouwkavels zijn al verkocht. Deze kopers zullen niet hoger bouwen dan 4,5 meter. Ook op de andere acht kavels komen geen huizen die hoger zijn. Dit alles is afgesproken tussen gemeente, de buurt en de kopers. In gesprekken is daarover een akkoord bereikt. 

Wethouder De Bruin over het akkoord: “Als gemeente zijn wij blij dat er nu overeenstemming is en dat er nu gebouwd kan worden. Nieuwbouw zorgt voor doorstroming en dat is goed voor heel Vierlingsbeek.”  

Afgelopen week al zijn de werkzaamheden gestart om het gebied bouwrijp te maken. Naar verwachting is de locatie voor de zomer bouwrijp. Dat wil zeggen dat er dan riolering ligt en water en elektra. Aansluitend kunnen dan de eerste woningen gebouwd worden. Voor de overige acht kavels moet nog geloot worden. 

Afbeelding Bouwplan Hulder Vierlingsbeek toevoegen