Hert station van Vierlingsbeek ligt ook aan de Maaslijn.
Hert station van Vierlingsbeek ligt ook aan de Maaslijn. Persfoto

Maaslijn groeit als hoofdpijndossier

Vierlingsbeek

Voor ProRail wordt de Maaslijn een steeds groter hoofdpijndossier. Een geëlektrificeerde Maaslijn eind 2024, zoals de planning is, hangt inmiddels aan een zijden draad. Dat meldde Steven van Weyenberg (inmiddels afgezwaaid als staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat) afgelopen december in een brief aan de Tweede Kamer. Een nota van ProRail (Resumé verbeterplan Maaslijn) bevestigt de vermoedens van Van Weyenberg, zo meldt het Venrayse nieuwsblad Peel en Maas vandaag. 

Zo’n dertien jaar maakten Rijk en de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Limburg de eerste afspraken om de drukker wordende Maaslijn te verbeteren door elektrificatie en gedeeltelijke baanverdubbeling. Maar tegenvallers stapelden zich op, kosten bleven stijgen. Verwerving van gronden, zoals in de ProRail-nota van 9 december staat vermeld, zorgen voor nog meer oponthoud.

ProRail werkte de afgelopen periode verschillende scenario’s uit om de Maaslijnplannen sneller uit te kunnen voeren. Maar die blijken dusdanig veel extra tijd en geld te kosten, waardoor eventueel te behalen voordeel niet opweegt tegen de kosten, schrijft ook ProSpoor, het Nederlandse vakblad voor de spoorsector. Weyenberg: “Dat betekent dat ProRail heeft moeten constateren dat de projectrisico’s die ProRail voorziet voor een succesvolle en tijdige realisatie van de maatregelen, nog verder zijn toegenomen. ProRail stelt dat de kleinste tegenvaller tot vertraging leidt. Daarmee is de kans zeer klein dat de planning overeind blijft.”

Eerder werd al duidelijk dat de Maaslijn eind 2024 mogelijk alleen geëlektrificeerd is. Volgens ProRail moet rekening worden gehouden met tegenvallers bij onder meer grondverwerving voor de bouw en aanleg en de daaruit noodzakelijk wordende grondonteigeningen. ProRail wil in juli van dit jaar de gunning van de werkzaamheden gereed hebben. Om dat te bereiken wil de spoorwegbeheerder de aanbesteding vereenvoudigen waardoor de snelheid ervan toeneemt. Een en ander neemt volgens ProRail niet weg dat het een race tegen de klok wordt om over drie jaar klaar te zijn met elektrificatie. Een geëlektrificeerde Maaslijn wordt in de loop van 2025 haalbaar geacht. Voor de baanverdubbelingen is dit, zoals eerder al geconstateerd, uiterst onzeker. Ook de beschikbaarheid van materieel en personeel en materiaal is een risicofactor, zo tekent de redactie van Peel en Maas op.