Vanaf 27 december is de meldlijn vuurwerkoverlast in de gemeente Land van Cuijk geopend
Vanaf 27 december is de meldlijn vuurwerkoverlast in de gemeente Land van Cuijk geopend Foto: pixabay

Beperken vuurwerkoverlast jaarwisseling

Regio

Ook tijdens de komende jaarwisseling werken politie, Openbaar Ministerie, bureau Halt en de gemeente Land van Cuijk samen om vuurwerkoverlast zo veel mogelijk te beperken. Zo kan iedereen vuurwerkoverlast melden binnen de hieronder genoemde tijden via het specialetelefoonnummer: 06-13662347.

De buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) van de gemeente kunnen op deze manier snel reageren op een melding. De meldlijn is bereikbaar van dinsdag 27 december tot en met vrijdag 30 december tussen 14.00 en 22.00 uur. Op zaterdag 31 december is de meldlijn bereikbaar tussen 09.00 en 16.00 uur. 

Buiten deze tijden is het nummer van de regionale politie bereikbaar onder het telefoonnummer:0900 – 8844.De BOA’s zetten in op het voorkomen van vuurwerkoverlast en vuurwerk afsteken buiten degestelde tijden. De politie maakt direct een proces-verbaal op bij het in het bezit hebben van illegaal vuurwerk. De afhandeling vindt plaats via het Openbaar Ministerie. Jeugdige overtredersin de leeftijd van 12 tot 18 jaar krijgen een verwijzing naar het bureau Halt.

Politie en gemeente controleren ook streng op de opslag van vuurwerk. Onrechtmatige opslaglevert grote risico’s op voor de woonomgeving. De opslag van vuurwerk moet voldoen aanstrenge veiligheidseisen en is alleen toegestaan met vergunning. Inwoners kunnen het vermoedenvan de opslag van vuurwerk in hun omgeving doorgeven via de meldlijn of bij de politie. Melden kan ook anoniem bij Misdaad Anoniem via telefoon: 0800 – 7000.