Wie gaat als burgemeester de ambtsketen van de gemeente Land van Cuijk dragen?
Wie gaat als burgemeester de ambtsketen van de gemeente Land van Cuijk dragen? Foto: Persfoto

Wie wordt de nieuwe burgemeester van Land van Cuijk? Voordracht op 6 december

Regio

Tijdens een vergadering van de gemeenteraad van Land van Cuijk wordt komende dinsdagavond (6 december) bekendgemaakt wie door de raad wordt voorgedragen als nieuwe burgemeester. Een nieuwe gemeente begint altijd met een waarnemend burgemeester; de gemeenteraad start vervolgens de zoektocht naar de eerste kroonbenoemde burgemeester. Tijdens een besloten vergadering maakt de raad zijn keuze; daarna volgt de bekendmaking in het openbare deel van de raadsvergadering.

De besloten raadsvergadering begint om 19.30 uur. Alles wat tijdens deze vergadering wordt besproken is en blijft geheim. Daarna volgt een schorsing. Om 21.00 uur (niet eerder, maar mogelijk wel later) wordt de openbare raadsvergadering heropend. Tijdens deze vergadering wordt de naam van de burgemeester medegedeeld en wordt het proces dat is doorlopen kort toegelicht. Deze vergadering is te volgen in de raadzaal van het gemeentehuis of via de livestream op https://lvc.bestuurlijkeinformatie.nl

De leden van de vertrouwenscommissie Land van Cuijk – bestaande uit een delegatie van de gemeenteraad – zijn in maart 2022 benoemd. Na het opstellen en vaststellen van een profielschets – die tot stand kwam met inbreng van inwoners – werd deze op 17 mei 2022 aangeboden aan de commissaris van de Koning. De vacature werd op 24 mei 2022 opengesteld.

Kort na het sluiten van de termijn is bekendgemaakt dat zes mensen hebben gesolliciteerd. Na het sluiten van de sollicitatietermijn speelde het werk van de vertrouwenscommissie zich af buiten de openbaarheid; dat is zo bij wet geregeld. Het leek dus stil rond de procedure, maar achter de schermen is in die periode veel werk verzet. Zo werden de zes kandidaten gescreend door de provincie en bracht de vertrouwenscommissie een bezoek aan de commissaris van de Koning. Daarna zijn de selectiegesprekken gestart en kwam de vertrouwenscommissie tot een advies voor de raad. 

De gemeenteraad besluit op 6 december in de besloten raadsvergadering over de aanbeveling. Deze aanbeveling wordt vervolgens aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De eerste kroonbenoemde burgemeester van het Land van Cuijk wordt naar verwachting begin volgend jaar geïnstalleerd.