Het kabinet heeft de energietoeslag verhoogd van 800 euro naar 1.300 euro.
Het kabinet heeft de energietoeslag verhoogd van 800 euro naar 1.300 euro. Foto: pixabay

Ook energietoeslag voor studenten

Regio

De prijzen voor energie zijn hard gestegen. Huishoudens met een laag inkomen krijgen daarom een energietoeslag van de overheid. Tot nu toe werden studenten uitgesloten van de energietoeslag. “Onder studenten zijn ook huishoudens of alleenstaanden die voor wat betreft inkomen en energiekosten in precies dezelfde situatie zitten als niet-studenten, die wel een energietoeslag ontvangen”, zegt wethouder Joost Hendriks. “Het is daarom rechtvaardig dat ook zij een energietoeslag ontvangen.”

Het kabinet heeft de energietoeslag verhoogd van 800 euro naar 1.300 euro. Inwoners in de gemeente die de energietoeslag van 800 euro al hebben ontvangen, ontvangen op korte termijn automatisch een nabetaling van de ophoging van 500 euro. Voor inwoners die vanaf 1 oktober een energietoeslag ontvangen, geldt dat direct het gehele bedrag van 1.300 euro wordt toegekend.

Studenten werden tot nu toe uitgesloten van de energietoeslag. Hierbij werden alle studenten als gelijken beschouwd, terwijl er zeer verschillende woonsituaties kunnen optreden. De gemeente Land van Cuijk vind het echter niet meer dan redelijk dat studenten, die in dezelfde situatie verkeren als niet-studenten, en ook geconfronteerd worden met hogere energielasten, in aanmerking kunnen komen voor de energietoeslag. Hierbij geldt dat de energietoeslag maximaal eenmaal per huishouden wordt verstrekt.

Landelijk is besloten dat de energietoeslag over 2022 niet uiterlijk 31 december 2022, maar uiterlijk 30 juni 2023 uitbetaald moet zijn. ‘”We wijzigen daarom de uiterlijke aanvraagdatum van 1 november 2022 naar 1 mei 2023. Inwoners hebben meer tijd om de energietoeslag aan te vragen of kunnen op een later moment alsnog de aanvraag indienen. Bij een uiterlijke aanvraagdatum van 1 mei 2023 wordt de aanvraag vóór 30 juni 2023 beoordeeld”, zo meldt een gemeentewoordvoerder.