Verkeersbrug en grazende paarden bij de Maas in Oeffelt.
Verkeersbrug en grazende paarden bij de Maas in Oeffelt. Foto: Persfoto

Informatiebijeenkomst en wandelexcursie Ruimte voor de Maas

Regio

Op woensdag 25 mei van 16.00 – 20.00 uur organiseert de provincie Noord-Brabant een informatiebijeenkomst met excursie over Ruimte voor de Maas bij Oeffelt. De bijeenkomst vindt plaats in het boothuis bij het Veerhuis aan de Veerweg in Oeffelt. 

Bij Oeffelt is de Maas versmald, door de fundamenten van de provinciale weg en de voormalige spoorlijn, het Duits Lijntje. Hierdoor is een zogenoemde ‘flessenhals’ in de Maas ontstaan. Deze ‘flessenhals’ stuwt het water op en kan bij extreem hoge waterstanden in de toekomst leiden tot mogelijk overstromingen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de waterschappen Aa en Maas en Limburg, gemeente Land van Cuijk, Staatsbosbeheer en de provincies Limburg en Noord-Brabant hebben de handen ineengeslagen om deze situatie op te lossen. De provincie Noord-Brabant is trekker van het project.

Inmiddels hebben er een aantal informatiebijeenkomsten en werkateliers plaatsgevonden. Hieraan namen omwonenden deel en andere betrokken partijen, zoals natuurorganisaties. Op grond van informatie uit onder meer die bijeenkomsten nemen de bestuurders medio mei een besluit over de voorlopige voorkeursvariant. Zij wegen daarin belangen, kosten en milieuaspecten tegen elkaar af. Tijdens de informatiebijeenkomst op 25 mei licht de provincie het besluit over de voorlopige voorkeursvariant toe.

Belangstellenden kunnen ook meewandelen. Tijdens de excursie is er bijvoorbeeld een stop bij de brug, het Duits lijntje, de plek waar de openingen komen in een talud van de weg. Dit is de schuin aflopende zijde aan de binnen- en buitenkant van een dijk langs de N264. Deelnemen aan de wandelexcursie kan op één van de volgende tijdstippen: 16.00-17.30 uur, 17.00-18.30 uur en 18.00-19.30 uur. 

Aanmelden tot 20 mei
Aanmelden voor de excursies en informatiebijeenkomst kan tot 20 mei via: www.ruimtevoordemaasbijoeffelt.nl/nieuws