Wie (her)kent deze twee kinderen?
Wie (her)kent deze twee kinderen? Foto: Oude Schoenendoos

Oude foto

Oude foto

De Oude Schoenendoos beschikt over een enorm aantal foto’s. Bij veel foto’s ontbreken echter de gegevens. In deze rubriek wordt door de vrijwilligers van de stichting gezocht naar meer informatie bij de afgebeelde foto. Dit keer een een foto met twee kinderen erop. Bij het doorgeven van informatie over deze foto (via info@stichtingdeoudeschoenendoos.nl) graag het nummer C025228 vermelden.   

Stichting De Oude Schoenendoos heeft als doelstelling het openbaar en toegankelijk maken van cultureel en historisch materiaal, voornamelijk uit de voormalige gemeente Vierlingsbeek en omgeving. Kijk voor meer informatie op www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl.