Een gezin dat een feestje houdt.
Een gezin dat een feestje houdt. Foto: Oude Schoenendoos

Oude foto

Oude foto

Stichting De Oude Schoenendoos beschikt over een enorm aantal foto’s. Bij veel foto’s ontbreken echter de gegevens. In deze rubriek wordt gezocht naar meer informatie bij de afgebeelde foto. Bij het doorgeven van de informatie over deze foto graag het nummer A18115  doorgevenEen foto van een gezin dat een feestje houdt. Ook hier in de omgeving, maar waar?

Stichting De Oude Schoenendoos heeft als doelstelling het openbaar en toegankelijk maken van cultureel en historisch materiaal, voornamelijk uit de voormalige gemeente Vierlingsbeek en omgeving. Kijk voor meer informatie op www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl.