Albert en Truus Theunissen werden in het zonnetje gezet.
Albert en Truus Theunissen werden in het zonnetje gezet. Foto: eigen foto

Lintje ‘Bedankt wa’ voor Albert Theunissen

Groeningen

Albert en Truus Theunissen vierden afgelopen zaterdag in het bijzijn van familie en vele vrienden en bekenden hun gouden huwelijksfeest in De Zandpoort in Groeningen.

Uiteraard bezocht ook de huidige burgemeester van Bèèk en Gruuninge het gouden paar om hen te feliciteren. Maar hij kwam niet alleen om zijn welgemeende felicitaties over te brengen, burgemeester Tonnie Ebben had ook een officiële taak én een verrassing voor de twee. Hij kwam naar het feest met een van zijn mogelijke opvolgers, kandidaat-burgemeester Moniek Drost-Theunissen, zodat zij live en van dichtbij kon zien hoe dergelijke officiële taken uitgevoerd dienen te worden. De andere kandidaat-burgemeester, Rik Geurts, was deze avond verhinderd.

In zijn toespraak schetste de burgemeester de betrokkenheid van Albert bij het dorp en de samenleving: Albert staat namelijk iedereen, familie, vrienden, bekenden, verenigingen, buren, etc. bij. Zowel persoonlijk als bedrijfsmatig. Kortgezegd: iedereen is blij met Albert zijn hulp en komt bij hem graag de benodigde materialen halen.

Na de toespraak ging de burgemeester van Bèèk en Gruuninge een beetje zenuwachtig (het was de eerste keer dat hij een lintje mocht uitreiken) over tot het officiële gedeelte. Ondanks de zenuwen lukte het hem om de belangrijkste woorden juist uit te spreken, namelijk dat Albert Theunissen is benoemd tot lid in de Orde van ‘Bedankt wa’. Burgemeester Tonnie overhandigde vervolgens het bijbehorende lintje aan kandidaat-burgemeester Moniek, die Albert. de onderscheiding opspelde en aan Truus een mooie bosje bloemen overhandigde. 

Of er daarna geproost en gedronken werd op het gouden paar en/of op de welverdiende onderscheiding van Albert, is bij onze redactie niet bekend. Maar dat het nog lang gezellig bleef, is zeker. 

Burgemeester Tonnie en Albert stralen.
Kandidaat-burgemeester Moniek speldt Albert het lintje op.